HOME BOVEN Corona mededeling

In het licht van de maatregelen om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus- tegen te gaan, heeft Communicatie Netwerk Amsterdam haar agenda aangepast.