Bestuur

Bestuurskandidaten stellen zich voor

We stelden hen de volgende drie vragen:

1 .Wat is volgens jou de meerwaarde van Welcom?
2. Hoe draagt de portefeuille Jongeren of Activiteiten bij aan de kernwaarden van Welcom
3. Als ik bestuurslid word is het eerste dat ik doe…

 

Renata Straal: kandidaat voor de portefeuille Activiteiten

Welcom is een toonaangevende communicatievereniging dat al bijna 50 jaar over en vanuit de Metropoolregio Amsterdam communiceert.  Ik vind het dan ook een voorrecht om mij als Welcom bestuurslid intensief in te zetten voor de portefeuille ‘Activiteiten’.

Wat mij als lid van Welcom bindt is het met elkaar kennis delen, vanuit persoonlijke ontwikkeling, met passie en nieuwsgierigheid. Communicatie brengt mensen bij elkaar en is onmisbaar voor wederzijds begrip en beweging. Welcom is een gezonde vereniging met een sterke identiteit, een sterk vak in een herkenbare positie. Deze waarden dragen er volgens mij mede toe bij, dat Welcom volgend jaar haar 50-jarig jubileum viert. Een prachtige mijlpaal om bij stil te staan, maar ook om bij vooruit te kijken.

Als ik bestuurslid word is het eerste dat ik doe…
Met respect voor alles wat er al is bereikt zie ik de vereniging graag nog meer groeien. Bijvoorbeeld in het aantal leden maar ook in maatwerk, toegevoegde waarde en inspirerende activiteiten. Zo is bijvoorbeeld de Welcom Academy een mooi voorbeeld om young professionals aan je te binden. Ik zie daarnaast ook meer kansen op het gebied van social media. Dat Welcom als gezaghebbende communicatieplatform een voorbeeldrol kan vervullen in het benutten van web, social en nieuwe media (blogs, tweets, filmpjes enz). Maar ook differentiatie in het aanbod kan meerwaarde bieden. Denk bijvoorbeeld aan sessies met creatieve geesten en ‘dwarse denkers’. Een podium voor debat, met prikkelende mensen van binnen en van buiten. Een soort Welcom Innovation Lab. Laten we, waar nodig, met elkaar bouwen, vernieuwen en verbinden voor een sterke en zelfbewuste beroepsgroep in een eigentijds communicatieplatform, Welcom.

Gigi Levens: kandidaat voor de portefeuille Jongeren

Welcom kan een meerwaarde hebben voor zowel communicatie professionals die het vak al uitvoeren, afgestudeerden die aan het begin van hun carrière staan en studenten die het vak nog bestuderen. Voor uitvoerenden van het vak moet de meerwaarde liggen dat Welcom ze up to date houdt met de nieuwste ontwikkelingen binnen de communicatie, waardoor ze persoonlijk als vakspecialist kunnen groeien. Voor pas afgestudeerden kan Welcom deuren openen en het bieden van een netwerk waarop een beroep gedaan kan worden. En voor studenten kan Welcom een glimp van communicatie in de praktijk bieden, omdat de studie vooralsnog gefocust is op de theorie.

Een van de kernwaarden is persoonlijke ontwikkeling. Dit is relevant voor alle leden, ongeacht leeftijd en levensfase. Door jongeren meer te betrekken bij de vereniging draag je bij aan de persoonlijke ontwikkeling van alle leden en van jezelf. De jongeren kunnen een beeld krijgen van hoe communicatie in de praktijk uitgevoerd wordt. Hierdoor kunnen ze een beter beeld vormen over communicatie en beter peilen welke rol ze binnen de communicatie willen vervullen. Verder kunnen jongeren ook een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de “oudere” 😉 leden. Vanuit hun theoretische achtergrond, vaak up to date met de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken, en handigheid met nieuwe communicatiemiddelen (zoals social media), kunnen zij inzichten geven die een goed hulpmiddel kunnen zijn in de praktijk.

Als ik bestuurslid word is het eerste dat ik doe…
Jongeren actiever betrekken bij de vereniging dat zij ook zelf actief worden binnen de vereniging. Hoe precies, dat hou ik nog even geheim.

Jenny Le Large: kandidaat voor de portefeuilles Activiteiten en Jongeren

De portefeuilles jongeren en activiteiten van de vereniging Welcom liggen in elkaars verlengde. Jongeren verbinden aan de communicatiepraktijk en -professionaliteit. Alles volgens de doelstellingen van Welcom: namelijk contacten leggen en het verbinden van (jong) professionals met kennisontwikkeling.

Als ik bestuurslid word is het eerste dat ik doe…
Als bestuurslid wil ik mijn expertise op gebied van TalentCoach-trajecten en de kennis over het communicatiedomein omzetten in concrete TalentCoach-trajecten voor communicatiestarters in samenwerking met de communicatie-senioren in de regio Amsterdam.