Denktank CNA <-> Samen Kracht

Denktank CNA <-> Samen Kracht

Laat je licht schijnen en zet je denkkracht in voor buurthuis 'Samen Kracht'

Datum: donderdag 22 april 2021
Tijd: 20:30 - 21:45

Onze Denktank schuift donderdag 22 april om 20.30 uur digitaal aan bij Mohammed en Nadia van ‘Buurthuis Samen Kracht’ aan de Haarlemmerweg. Nadia draait hier dagelijks diensten, en ook Mohammed werkt er – naast zijn eigen schoonmaakbedrijf –  door tot laat in de avond. Wat maakt hun vrijwilligerswerk zo uniek dat ze dit ervoor over hebben?

De stichting is al jaren gehuisvest in het gebouw in de Gibraltarspeeltuin in de wijk Bos en Lommer. Iedereen die het nodig heeft bieden ze een luisterend oor, aandacht en tal van activiteiten. Oudere mannen stimuleren ze om actief te zijn, moeders worden aangespoord om Nederlands te leren. “Waar het kan zijn we behulpzaam.
Ook biedt een groep geweldige vrijwilligers huiswerkbegeleiding aan kinderen uit groep 4-5 -6-7-8- van de basisschool. In deze coronaperiode is sprake van veel achterstand. De kinderen krijgen huiswerk mee naar huis. Het gros van de ouders kan hun kind niet begeleiden omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.”

 

Professioneel advies welkom
De afgelopen maanden hebben Mohammed en Nadia een succesvol project uitgevoerd. Voor ouderen en alleenstaanden zijn maaltijden voorbereid en uitgedeeld. Het stadsdeel Bos en Lommer heeft hen gevraagd om het project voort te zetten en stelt hiervoor een subsidie van €5000,- beschikbaar.
Met dit budget kunnen ze een paar maanden alleenstaande en oudere buurtbewoners die het heel erg nodig hebben blij maken met maaltijden.

Eenmaal per week worden maaltijden voorbereid en bezorgd. Mensen kunnen ook langs komen om een maaltijd op te halen. Met dit project beogen ze gemiddeld 30 mensen per week te bereiken. Alles gebeurt met inachtneming van het protocol hygiëne en gezondheid volgens RIVM-richtlijnen op gepaste anderhalve meter afstand. Input voor een gerichte communicatiestrategie met het oog op continuïteit van alle initiatieven kan het gedreven stel goed gebruiken!

 

Brainstormen
Ondanks de vele vrijwilligers heeft Buurthuis ‘SamenKracht’ op het gebied van communicatie ondersteuning nodig. Wij willen hier graag aan bijdragen.

De volgende onderwerpen komen donderdag 22 april ter sprake:
– Interne communicatie
– Externe communicatie
– Ontwikkeling strategie / campagne
– Analyse identiteit: vormgeving website.
– Sponsorwerving
– Fondswerving

 

Ben je geen lid en wil je je aanmelden als gast stuur een mail aan:
info@communicatienetwerk.amsterdam
Je bent van hart welkom!

Amsterdamse Communicatieprijs

Amsterdamse Communicatieprijs

De bekendmaking van de prijswinnaars voor de Amsterdamse Communicatie Prijs 2020

Datum: donderdag 1 april 2021
Tijd: 20:00 - 21:15

Het is zover! De jury is eruit. De prijswinnaars zijn gekozen. Op donderdag 1 april om 20.00 uur ontvangen we jullie voor de uitreiking op ons digitale podium. Juryvoorzitter Betteke van Ruler verwoordt het kritische, maar toch vooral positieve oordeel van de jury en reikt de prijzen uit. Daarna gaan we proosten en borrelen. De officiële aankondiging sturen wij zo spoedig mogelijk.

Het doel van De Amsterdamse Communicatie Prijs is om communicatieprofessionals onderling te inspireren en vakmanschap in de schijnwerpers te zetten. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Uit de inzendingen heeft de jury vijf nominaties voor de prijs gekozen.

Donderdag 14 januari 2021 heeft Communicatienetwerk Amsterdam via een speciale nieuwsbrief de genomineerden voor de ‘Amsterdamse Communicatie Prijs 2020’ bekend gemaakt.

De jury bestaat uit:
prof.dr. Betteke van Ruler, Emeritus hoogleraar communicatie UvA (voorzitter)
Corien Niezing, Manager Communicatie & PR, Randstad Groep Nederland
Jasper Mulder, Journalist communicatie, marketing en media, Adformatie
dhr. dr. Rutger de Graaf, Communication specialist
Josta Bischoff Tulleken, Grafisch vormgever & projectmanager

De nominaties!
De jury heeft uitvoerig vergaderd om tot de genomineerden te komen en winnaars uit te kiezen. Zoals elk jaar was het ook dit jaar weer een lastige afweging. Ten eerste omdat de inzendingen heel divers zijn. De jury heeft het gevoel dat zij appels met peren vergelijkt. De inzendingen zijn bovendien allemaal inspirerend, ieder op een eigen manier. De jury heeft echter streng gekeken naar de criteria en op basis daarvan een juryrapport samengesteld. Communicatienetwerk Amsterdam vindt het belangrijk dat de winnaar vakgenoten kan inspireren en helpen bij hun eigen innovatie en professionalisering. Vandaar dat de jury de volgende criteria heeft vastgesteld om de inzendingen te beoordelen:

Het project
•  is innovatief en creatief;
•  heeft impact gerealiseerd (wat heeft het opgeleverd);
•  gaat overduidelijk over communicatie en laat ook het aandeel van communicatie zien:
•  toont vakmanschap, dat wil zeggen biedt goede onderbouwing, stelt heldere doelen, gebruikt passende middelen en kanalen, is scherp op de accountability;
•  heeft betrekking op Amsterdam, in zoverre dat de indieners gevestigd zijn in de regio van Amsterdam; de campagne hoeft niet beperkt te zijn tot Amsterdam.

Van de 10 inzendingen werden er door de jury 5 genomineerd als kanshebbers voor de prijzen, al zaten andere inzendingen daar zondermeer ook dichtbij.
Het was zo mogelijk nog lastiger om tot drie winnaars te komen. De jury heeft uiteindelijk besloten om niet een eerste, tweede en derde prijs weg te geven, maar het Netwerk voor te stellen een andere weg te kiezen en twee categorieën te maken: een prijs voor een campagne met een commercieel doel en een prijs voor een campagne met een maatschappelijk doel.

De 5 genomineerden

Forteiland Pampus

Het Forteiland Pampus wil het eiland energieneutraal maken en heeft Coebergh Communicatie & PR in de arm genomen om fondsen daarvoor te werven. Daarover gaat deze campagne.

 

Gappie gezocht

1 op de 10 mensen in Amsterdam Noord leeft in sociale armoede. De Amsterdamse Vrijwilligers Centrale heeft samen met veel andere organisaties en de stadsleden Centrum, Zuid en Oost een campagne opgezet om mensen enthousiast te maken om maatje (gappie) te worden en zo deze armoede enigszins te verlichten. BKB bedacht samen met Studio Wesseling het concept en een plan van aanpak. Billboards, een ludieke kick-off op de pont, sociale mediacampagne, koffiebekers, flyers, ambassadeurschap, er is van alles uit de kast getrokken om dit voor elkaar te krijgen.

 

Houd (afstand) van elkaar

Bij het begin van de corona pandemie is Boomerang Agency spontaan een campagne begonnen om zoveel mogelijk bedrijven uit hun netwerk de ernst van de pandemie in te laten zien en erop te attenderen dat afstand houden erg belangrijk is.

 

Ministerie van de nieuwe economie

MVO Nederland wil de politieke partijen aanzetten om (meer) aandacht te geven aan duurzaamheid en bedacht het fenomeen van een eigen minister daarvoor. Bureau Terrace heeft dit uitgewerkt in een campagne.


 

Van kerk tot brouwerij

Een kerk in Weesp stond al lang leeg en stond op de nominatie om te worden afgebroken. Drie broers (van wie twee een overduidelijke communicatie-achtergrond hebben) wilden er graag een brouwerij in beginnen. Ze hebben een campagne opgezet om draagvlak te creëren voor het rijke bierverleden van Weesp en het bijzondere van de kerk.

 

De overige inzendingen

Amsterdam Light Festival
Dit jaar is er een nieuwe invulling aan het festival en de communicatie gegeven, geen lokale activatie (geen vaar- en wandelroutes) voor Amsterdam, maar online verlichting voor iedereen. Een snelle ombouw van een bestaand concept naar een corona-proof concept. De online campagne; ‘When Nature Calls’ heeft resultaat geboekt door mensen toch een lichtpuntje te bieden in deze donkere dagen, zonder dat ze fysiek de lichtkunst hebben gezien.

 

 

Communicatie is van iedereen
Een campagne van De C van/Gemeente Velsen om de medewerkers te laten zien hoe belangrijk het is om zelf goed te communiceren.
In steeds meer organisaties, met name in de publieke sector, wordt het steeds belangrijker gevonden dat niet alleen zij goed communiceren maar dat ook anderen in de organisatie dat kunnen en dat die op een goede manier met hun inwoners het gesprek aangaan. Dat gaat meestal niet vanzelf.

 

 

 

Leren werken werken leren
15 samenwerkende zorgorganisaties in Noord-Holland voeren samen verschillende experimenten uit met als doel om met minder mensen meer zorgvraag aan te kunnen. De campagne is erop gericht andere instanties hierover voor te lichten.

 

 

 

Margriet’s Belbuddy’s
Campagne van Margriet en Branding a better world  om lezeressen te stimuleren te bellen met jongeren die zich eenzaam voelen. Het thema van deze campagne is: oudere lezeressen bellen met jongeren die zich eenzaam voelen. Het doel is het thema eenzaamheid bespreekbaar maken en tegelijkertijd de nieuwe merkpositionering van Margriet neer te zetten.

 

OpenStad, buurtbudgetten
De gemeente Amsterdam stelt geld beschikbaar voor buurten om hun eigen budgetten aan te vragen voor verbetering van de buurt. De campagne is erop gericht zoveel mogelijk bewoners te activeren om voorstellen in te dienen voor een buurtbudget en om zoveel mogelijk inwoners te activeren om op geaccepteerde voorstellen te stemmen.

 

Sinds 2011 Amsterdamse Communicatie Prijs
In 2011 bestond Communicatienetwerk Amsterdam (toen nog Welcom geheten) 45 jaar. Om het jubileumjaar af te sluiten, werd een nieuwe traditie ingesteld: de jaarlijkse uitreiking van de Amsterdamse Communicatie Prijs (ACP) voor de beste communicatiecampagne van metropool Amsterdam. Op 4 januari 2012 won de publiekscampagne Vrienden van AT5, voor het behoud van de Amsterdamse stadszender, de eerste ACP. AT5 bestaat nog steeds, dus een terechte winnaar, menen wij.De 9 Tuindorpen Tocht voor de 100ste verjaardag van de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord sleepte verleden jaar de Amsterdamse Communicatie Prijs 2019 in de wacht.

Alle leden en inschrijvers voor de prijs ontvangen de speciale nieuwsbrief. Wil je ook die nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar CNA.

 Voor de zoomlink klik hier

 

ALV & BORREL

ALV & BORREL

Algemene Ledenvergadering gaat de lucht in!

Datum: donderdag 4 maart 2021
Tijd: 20:00 - 21:30

We hebben de knoop doorgehakt. Onze ledenvergadering vindt online plaats op donderdag 4 maart. Liever hadden we met jullie in levende lijve teruggeblikt en vooruitgekeken, maar verder naar achteren schuiven van de Algemene Ledenvergadering naar een onzekere datum, met de mogelijkheid dat het toch door de coronamaatregelen beperkt zou worden, willen we niet.
Dus grijp je kans om van achter je eigen beeldscherm de ALV bij te wonen. We kijken terug naar de activiteiten die we verleden jaar ondernomen hebben en zijn benieuwd naar jullie opmerkingen.

We kijken ook naar de toekomst. Naast de begroting voor 2021, bezien we ook de koers voor het komende jaar. Zijn de online bijeenkomsten zo goed bevallen dat we daar na corona mee door moeten gaan, bijvoorbeeld? Heb jij nog aanbevelingen of ideeën? Stuur ons een email, dan behandelen we die tijdens de ALV.

Na de cijfers en de agendapunten sluiten we de avond af met een digitale borrel om nog even informeel bij te praten.

De agenda: ALV Agenda 2021

Notulen ALV 2020: ALV Notulen 2020

Begroting 2021: CNA Begroting – Balans – W&V 2020

Jaarverslag: Jaarverslag 2020 Communicatienetwerk Amsterdam

Financ. jaarverslag: CNA Financieel verslag

 

Oproep
Wil je meehelpen de vereniging vorm te geven met bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, leden werven of social media beheren? Stuur een email en we nodigen je uit.
We zoeken ook versterking voor het bestuur. Wil jij bestuurlijke ervaring opdoen bij jouw CNA. Stuur een email en wij nodigen je uit voor een bestuursvergadering.

Spring eruit op LinkedIn

Spring eruit op LinkedIn

Doe actief mee met dit zoomseminar en optimaliseer je bereik

Datum: dinsdag 2 februari 2021
Tijd: 20:00 - 21:15

Online gezien en gevonden worden. Dat is essentieel om klanten aan te trekken. Met een goede website kom je al heel ver. Maar als je echt wilt opvallen bij jouw ideale klant is het belangrijk dat je jezelf zakelijk laat zien en dat je werkt met je netwerk.
LinkedIn is het grootste zakelijke netwerk van Nederland. Daar kún en wil je niet ontbreken. Maar hoe laat je daar zien wat jij te bieden hebt?

Op dinsdag 2 februari geeft Trudy Pannekeet je via zoom van 20.00  tot 21.15 uur praktische tips hoe je als ondernemer LinkedIn effectief actief inzet. Zonder dat het je veel tijd kost.

Interactieve seminar
Tijdens deze interactieve presentatie krijg je:
• Tips om je profiel te optimaliseren (ja, met opdrachtje)
• Handvatten hoe je actief je klanten benaderd
• Ideetjes voor content om te delen

Spring eruit op LinkedIn. Laat zien dat ze bij jou moeten zijn. Doe mee met de interactieve seminar!

 

 

Trudy Pannkeet is LinkedIn trainer en ambassadeur. En auteur van het nieuwe boek ‘Spring eruit met LinkedIn’. Zij heeft jarenlang gewerkt als Marketing communicatie manager en traint nu ondernemers om er online uit te springen om zo meer klanten aan te trekken.

 

 

Terugkijken en vooruit denken

Terugkijken en vooruit denken

Al borrelend gaan we terugkijken, vooruit denken en brainstormen

Datum: dinsdag 8 december 2020
Tijd: 20:00

De pepernoten liggen nog op de grond, de kerstboom is al in kamer en de vakantie staat voor de deur. Geen wintersport. Tijd voor reflectie.

Hoe was dit jaar voor jou? Wat heb je opgestoken van dit speciale jaar? Deel je meest opvallende of inspirerende coronamoment met ons tijdens de december Zoomborrel. En wat vond je van de bijdrage van ons, jouw communicatienetwerk? We kijken ook graag vooruit.
Hoe gaat het in het nieuwe jaar. Kunnen de mondkapjes de boom in? Hoe ziet het nieuwe ontmoeten eruit? Deel je toekomstbeeld met ons en hoor hoe andere leden er over denken.

En wat gaan wij als CNA doen?

Daarom gaan we jullie dan vragen wat je van ons verwacht en wat je zelf wilt bijdragen. En ook of jullie nog leuke projecten, groeperingen of organisaties kennen die we kunnen ondersteunen met onze kennis tijdens de Denktankavond begin volgend jaar.

Deel je verhaal en Zoom in. Schuif aan met een spaatje of een glühwein en praat relexed mee met de benen op tafel.

Amerikaanse verkiezingen

Amerikaanse verkiezingen

Amerikadeskundige Diederik Brink analyseert de uitslag van de verkiezingen en vertelt over de effecten van de campagnes.   

Datum: donderdag 12 november 2020
Tijd: 20:00

Na een korte analyse van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen kijkt Diederik terug naar de effecten van de vele politieke campagnes die afgelopen jaar zijn gevoerd.

Met vier seizoenen van de Trump-show zijn Amerikanen in een ongekende reality show terechtgekomen. Rusland, Oekraïne, fake news, Twittertirades en nu COVID-19 vormen een eindeloze lijst aan gebeurtenissen die Donald Trump dagelijks op de voorpagina’s houden. De strijd om een nieuw seizoen voor Trump of een ander kanaal met Biden is heftig. Naast de dagelijkse nieuwsberichten doen de campagnes van Biden en Trump, maar ook de vele niet aan een campagne gelieerde groepen, erg hun best de kiezers te beïnvloeden. Hoe werkt nou zo’n campagne van binnen en wat is de kracht van goede campagnespotjes? Hoe duid je vier seizoenen Trump-show als het grootste reality programma dat ooit getoond is? Voor deze bijeenkomst besteedt hij in het bijzonder aandacht aan de laatste ontwikkeling en de rol van campagne(spotje)s.

 

Diederik Brink studeerde American Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na ervaringen in politiek Den Haag en diplomatiek Washington koos hij voor het onderwijs. Naast zijn werk voor CNV Onderwijs is Diederik Amerikadeskundige. Hij geeft commentaar op ontwikkelingen in de Amerikaanse politiek en rondom verkiezingen. Door jarenlange ervaringen op de radio en in het onderwijs is hij in staat om politieke, historische achtergronden en actuele ontwikkelingen te duiden en van analyse te voorzien op een manier die aansluit bij het publiek. Hij werkt voor o.a.: NPO Radio 1,2 NOS, BNR, NPO 1

 

Ontdekkingstocht op De Wallen

Ontdekkingstocht op De Wallen

'We Live Here' Ontdekkingstocht, lezing en borrel op de Wallen

Datum: donderdag 8 oktober 2020
Tijd: 18:00

Bewoner Lennard Roubos en communicatieadviseur Cor Vos van de gemeente Amsterdam vertellen over het project ‘We Live Here’ in bar/restaurant/rijksmonument Mata Hari, het pareltje van de rosse buurt.

Afgelopen jaar won het cocreatie-project ‘We Live Here’ van de gemeente Amsterdam de vakjury-Galjaardprijs 2019. Wat begon voor de gemeente met de vraag: “Wat zou je met communicatie kunnen doen tegen overlastgevend gedrag op de Wallen en voor het verbeteren van de leefbaarheid?”,  groeide uit tot een sociaal netwerk in de buurt en een ‘community-driven campaign’. We Live Here heeft wereldwijd, van The New York Times tot Japan, positieve naam verworven als boegbeeld van binnenstadbewoners en Amsterdam.

Omdat rondleidingen op de Wallen inmiddels zijn verboden, is iedereen van harte uitgenodigd om aan de hand van een plattegrondje met locaties van de huidige We Live Here-posters individueel een rondje door de buurt te lopen.
Dit kan aan de hand van de locaties van de posters op de kaart.(www.welivehere.amsterdam) Je kan ook een plattegrond ophalen in het bezoekerscentrum.
Het bezoekerscentrum is op Oudekerksplein 30. (openingstijden: do/vrij/za 13.00 -20.00 uur)  Er is een expositie met portretten en verhalen van buurtbewoners, deze vind je ook terug op www.welivehere.amsterdam.

‘We Live Here’ bewijst zich in de coronaperiode als actief werkend bewonersnetwerk waarin men elkaar opzoekt en steunt in deze onzekere tijd, ook toen het informatiecentrum tijdens de lockdown tijdelijk moest sluiten. In de lege straten zonder toeristen vergrootte het netwerk zich met nieuwe contacten op straat.

 

 LET OP !!!!   AANGEPAST PROGRAMMA

 

WANDELTOCHT 18.00 uur

Wil je de ‘We Live Here’ route lopen en/of het bezoekerscentrum bekijken? Vanaf 18:00 uur kan je voor je ontdekkingstocht een plattegrond krijgen bij het bezoekerscentrum Oudekerksplein 30.
Vind je het leuk om samen met één medelid de wandeling te maken? Stuur dan een mail naar:
info@comunicatienetwerk.amsterdam

 

LEZING 19.00 uur

Lezing in bar restaurant Mata Hari door Edwin Schölvinck en Cor Vos

 

NAPRATEN 20.00 uur 

Borrelen

 

Door de coronamaatregelen zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Lachen of huilen

Lachen of huilen

Mark Boukes (gedragswetenschapper UvA) doet onderzoek naar coronahumor. Hij laat ons zien wat dat allemaal oplevert aan inzichten.

Datum: donderdag 10 september 2020
Tijd: 18:00 - 21:30
Locatie: Café Broer
Adres: Frederik Hendrikplantsoen 36, Amsterdam

Mark Boukes zal vertellen over het onderzoek dat hij uitvoerde in de eerste weken van de coronacrisis. Hij deed daarbij onderzoek naar het gebruik van humor, en memes in het bijzonder, en hoe dit verschilt per land. Daarnaast analyseerde hij de effecten van gain en risk-framing bekend door het werk van Kahneman en Tversky, maar nu onder de omstandigheden van een echte crisis. Tenslotte zal hij meer vertellen over de effecten die humoristische boodschappen kunnen hebben op de publieke opinie, meer in het algemeen.

In deze crisistijd, worden ook ontzettend veel grappen en memes gedeeld. Humor is een manier om met de huidige stress om te gaan en het vele nieuws dat we tot ons krijgen te behappen, maar ook om met elkaar te communiceren. Wat zijn de verschillen tussen landen en culturen en welke ontwikkelingen zijn er qua aard en vorm? UvA communicatiewetenschapper Mark Boukes gaat samen met hoogleraar sociologie Giselinde Kuipers van de KU Leuven coronahumor van over de hele wereld verzamelen en analyseren.

Boukes plaatste met Giselinde Kuipers een oproepje en ontving inmiddels al zo’n twaalfhonderd verschillende memes. Hij plaatste online oproepjes in onder meer het Chinees, Koreaans, Arabisch, Japans, Ests en Turks. Opvallend veel reacties kreeg hij uit Rusland, maar ook landen als Spanje en België zonden in.

Mark Boukes is een universitair docent Communicatiewetenschap aan de UvA. Hij promoveerde in 2014 op het onderwerp “soft news & infotainment”, heeft daarna 4 jaar als post-doc gewerkt op het onderwerp van economisch nieuws en verworf in 2018 een prestigieuze VENI-beurs waardoor hij tot eind 2022 kan werken aan het bestuderen van de maatschappelijke invloed van politieke satire.

Eerste 'LIVE' weerzien; lezing, rondleiding en borrel

Eerste ‘LIVE’ weerzien; lezing, rondleiding en borrel

Bruno Taut in Amsterdamse School Museum Het Schip

Datum: donderdag 27 augustus 2020
Tijd: 18:00 - 21:15
Locatie: Museum Het Schip
Adres: Oostzaanstraat 45, Amsterdam

Een aantal jaar geleden zijn wij met ons netwerk betrokken geweest bij het reilen en zeilen van Museum Het Schip. Hoe is het gegaan en waar staan ze nu? Alice Roegholt heet ons welkom en vertelt. Daarna verdwijnen we het museum in en komen terug bij elkaar op het terras.


Amsterdamse School Museum Het Schip presenteert Bruno Taut: De fantasie voorbij. In de inspirerende tentoonstelling en een uitgebreid themaprogramma maakt de bezoeker kennis met de wondere, kleurrijke wereld van de creatieve en invloedrijke architect, stedenbouwkundige en totaalkunstenaar.


Programma
18.00 uur: Ontvangst met drankje soep en broodje
18.30 uur: Introductie van Alice Roegholt over de ontwikkelingen van het museum
19.00 uur: Rondleiding tentoonstelling Bruno Taut
19.30 uur: Borrelen buiten op het terras van het Museum
21.15 uur: Afsluiting
SAIL 2020 versus SAIL 2025

SAIL 2020 versus SAIL 2025

Van communicatie naar crisiscommunicatie

Datum: donderdag 4 juni 2020
Tijd: 20:30

‘De coronacrisis zet definitief een streep door Sail 2020! Meer dan 50 mensen werkten vanaf januari j.l. al aan de voorbereidingen. Met man en macht is de organisatie nu bezig met de afwikkeling van dit event. Chris Janssen, hoofd communicatie van SAIL, vertelt ons op donderdag 4 juni om 20.30 uur via ZOOM wat er op dit moment gaande is. Ook blikt hij alvast vooruit naar de tiende editie van SAIL in 2025.

 

Terwijl de voorbereidingen voor #SAIL2020 in volle gang waren, werd de hele wereld overvallen door het coronavirus. Tijdens de bijeenkomst gaat Janssen dieper in op het communicatieplan en de voorbereidingen rondom SAIL. Hoe betrek je alle doelgroepen bij het grootste evenement van Nederland, (in 2015 2,3 miljoen bezoekers)? Ook geeft hij inzicht in de strategie en uitwerking van de crisiscommunicatie na het uitbreken van het coronavirus. En vervolgens kijken we vooruit naar 2025: als we 50 jaar en de 10e editie van SAIL vieren tijdens de 750ste verjaardag van Amsterdam.
Na zijn lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.
Wil je deze interessante meeting volgen? Vergeet dan niet je aan te melden.

 

Chris Janssen is communicatiestrateeg bij Q&A | Communicatie en werd door zijn online (social media) aanpak voor SAIL Amsterdam 2015 uitgeroepen tot CommunicatieTalent van 2015. Chris vindt communicatie een steeds belangrijker en daarom interessant vak, zowel professioneel als voor hem persoonlijk. Want hoe maak je professionele communicatie persoonlijk, of juist andersom? Dat houdt hem al jaren bezig en hij heeft er daarom zijn ambacht van gemaakt. 

 

MELD JE AAN EN GEBRUIK DEZE LINK OM ER BIJ TE ZIJN

https://zoom.us/j/93563451344?pwd=UUF0djFHVUs4ZURtNi9WdXcxTDl5Zz09