Bestuur

Wie neemt de voorzittershamer over?

Na zes jaar Welcom bestuur stop ik ermee. Tijdens de ALV op 19 februari leg ik mijn functie van bestuurslid en voorzitter van Welcom neer. Ik heb dan drie termijnen van twee jaar deel uit gemaakt van het bestuur. Eerst twee termijnen bestuurslid activiteiten en een derde termijn als voorzitter. Het was een eer om te mogen doen, maar zes jaar is genoeg. Tijdens de ALV stel ik een wijziging in het huishoudelijk reglement voor om bestuursleden niet meer dan drie termijnen van twee jaar achter elkaar zitting te laten hebben in het bestuur. Dat houdt de dynamiek er in.

Kandidaat voorzitter: Theo Dohle
Na mijn oproep in december heeft Theo Dohle zich beschikbaar gesteld om de voorzittershamer over te nemen. Theo motiveert zijn kandidaatstelling als volgt: de afgelopen jaren heb ik op veel plekken het communicatievak beoefend: bij een academisch ziekenhuis, twee gemeenten (Groningen en Den Haag), bij een communicatiebureau in Amsterdam met aansluitend een concultancybedrijf uit Rotterdam en alweer sinds ruim 10 jaar met De Wijde Blik dat ik 11 jaar geleden oprichtte en waar ik samen met twee partners leiding aan geef. Welcom is voor mij een inspirerende plek: communicatiemensen worden vooral slimmer door elkaar te helpen, daar sluit het kennisdelen uit de Welcom-ambities mooi op aan. En daarnaast draag ik graag een steentje bij om samen met de andere bestuursleden Welcom minimaal stabiel te houden, maar liever natuurlijk nog te laten groeien in de komende jaren. In leden, in (netwerk)bijeenkomsten en natuurlijk aan belang in de Amsterdamse regio als het om de communicatie gaat. Ik voel me vereerd dat het huidige bestuur me voordraagt. Als de leden instemmen met mijn benoeming, dan pak ik deze uitdaging met veel plezier op! Theo Dohle.  http://www.dewijdeblik.com/medewerkers/item/theo

Uitbreiding bestuur
Het bestuur wordt uitgebreid met 2 nieuwe portefeuilles. We groeien daarmee naar 5 bestuursleden, wat ons inziens de belasting enerzijds en de inbedding binnen vereniging anderzijds verbetert. Er zijn drie kandidaten voor twee portefeuilles. Je leest meer over hun kandidatuur in deze blog. Heb je ook belangstelling voor een bestuursfunctie, meld dat via het secretariaat. Je kunt hen mailen op secretariaat@welcomamsterdam.nl

Arda Gillissen