Terugblik

Amsterdam Sculpture Biënale

Grote belangstelling op maandag 9 september bij ARTZUID. We kregen een korte lezing & rondleiding bij ARTZUID en de beeldenroute.

Op 9 september brachten we een bezoek aan ARTZUID met de Amsterdam Sculptuur Biënnale. Oprichter en direteur Cintha van Heeswijck ontving ons, samen met communicatiemedewerker Marieke Klosters, in het Artzuidpaviloen  midden in de beeldententoonstelling. Zij vertelde de ongeveer twintig belangstellenden hoe het culturele evenement uitgroeide ondanks de beperkte beschikbare middelen. Artzuid is opgericht in 2008 met als doel een tweejaarlijkse beeldententoonstelling te organiseren in het monumentale stedenbouwkundige Plan-Zuid van architect H.P. Berlage. Met het tentoonstellen van moderne en hedendaagse beelden op de Apollolaan, Minervalaan en Zuidas wilde de stichting in eerste instantie de buurt verlevendigen, maar het is de laatste jaren uitgegroeid tot het grootste gratis toegankelijke kunstevenement van Nederland, dat zo’n 350.000 bezoekers trekt. De inzet van de vele vrijwilligers, die elke dag van de week zorgen voor de horeca, info stand en begeleiding van de rondleidingen, is onontbeerlijk. De huidige en al weer zesde editie bestaat uit meer dan tachtig kunstwerken op de 2,5 km lange route.

Cintha vertelde dat het in het begin een kwestie van volhouden was. En zoals iemand haar zei: ‘zorg dat er in ieder geval één beeld staat, want dan besta je’.

Rondgang langs alle instanties leverde in 2008 de totstandkoming van de eerste beeldententoonstelling op. “Van 2008 tot 2012 draaiden we volledig op particuliere middelen. Vanaf het begin was er wel goede response van de media, wat veel free publicity opleverde.”

Free publicity
Om de begroting elke editie rond te krijgen deze keer rond de acht ton, is steeds weer een huzarenstukje. Met structurele steun van de gemeente voor huisvesting en twee fulltime en één parttime formatieplaatsis er een basis waarbij de éénmalig subsidies en bijdragen van culturele fondsen, bedrijven en de eigen opbrengst van verkoop catalogus, rondleidingen en eigen horeca voor een sluitende begroting moet zorgen. Omdat er weinig geld is voor advertenties is free publicitity een belangrijk middel. Een goede relatie met Het Parool, Echo en wijkkranten zorgt ervoor dat de Amsterdamse lezer bedient wordt. En lokalen zijn een belangrijke groep

bezoekers. maar vooral ook veel dagjesmensen uit het hele land. En er komen hier ook ruim honderd scholen langs, die een speciaal programma kunnen volgen. Internationale publiciteit is een wens, maar het is lastig om via de gemeente Amsterdam daaraan deel te nemen. Na zes succesvolle edities wordt dat wel eens tijd! Artzuid staat bij de gemeente nog niet als toonaangevend evenement op de kaart, terwijl het bijvoorbeeld een rol in de goede spreiding van bezoekers over de stad kan spelen. Elke editie geeft Artzuid een aantal jonge kunstenaars een opdracht. Dit jaar was “de geboorte van Apollo” van Ivan Cremer, gebaseerd op gelijknamige opera, een in het oog springend werk.

Rondleiding en borrel
Na de presentatie bij ARTZUID werd er een korte rondleiding gegeven langs enkele hoogtepunten van de tentoonstelling door CNA-bestuurslid Bas van de Geer, enthousiast liefhebber van Artzuid. En daarna werd er in Wildschut onder het genot van een drankje informeel nagepraat over het evenement en wat verder nog ter tafel kwam.