Nieuws

Consultatie Communicatie-kringen

Donderdag 27 februari brainstormen over onze toekomstige dienstverlening

Plaats: Utrecht, donderdag 27 februari in de vroege avond. Met soep en een broodje.
Na aanmelding sturen we je de agenda en locatie. Stuur je aanmelding naar marcel@vifort.nl

Met plezier nodigen we een aantal leden uit van diverse communicatiekringen voor een sessie rondom onze toekomstige dienstverlening en de rol die jullie en wij daarin kunnen spelen. Ons vak gaat in deze twintiger jaren een nieuwe fase in. Er zijn veel kansen maar ook uitdagingen waarin we samen kunnen optrekken. Alle kringen die ons bekend zijn eind januari aangeschreven.

Dit is ingegeven door een paar inschattingen over ontwikkelingen aankomende jaren. Een aantal punten die langs komen.

  • ZZP-communicatieprofessionals willen liefst af van de grote fee die recruiters vangen bij matching met opdrachtgevers. Opdrachtgever en/of opdrachtnemer zijn nu teveel kwijt aan de recruiter. Matchingplatforms op niveau, zoals http://www.8vance.nl, betreden nu internet. Ze zijn partner van Vifort. Denkbaar is dat opdrachtgevers straks reviews geven over zzp-ers en omgekeerd a la Google. De rol van recruiters wordt dan weliswaar teruggedrongen, maar de noodzaak voor zzp-communicatieprofessionals om zich duidelijker te onderscheiden neemt toe.
  • Net als andere ZZP’ers kunnen ZZP-communicatieprofessionals hun in de loop der jaren opgebouwde ervaring / kwaliteit niet formeel aantonen. Ze hebben daar alleen hun CV voor. Maar dat zegt niets over hun kwaliteit. Dat is voor ons misschien nog geen probleem, maaar dat is het op dit moment wel al voor zorgprofessionals. Mensen die tientallen jaren ervaring opgebouwd hebben en op een hoog niveau functioneren in de zorg, worden nu qua functie en salaris teruggezet naar het scholingsniveau van hun laatste formele schoolopleiding. Zij hebben grote behoefte aan een manier om hun professionele niveau formeel te kunnen inschalen en aantonen, op basis van een branchebreed gedragen objectieve meetlat: een beroepsstandaard. Voor communicatieprofessionals is de situatie vergelijkbaar maar nog niet acuut. Wat betekent dit voor jou, en welke hulp zou je eventueel willen?
  • Veel ZZP-communicatieprofessionals zijn voor hun marketing nu grotendeels afhankelijk van recruiters. Daardoor zitten ze in een afhankelijkheidspositie. Maar matching via internet zal toenemen. Hoe kan Vifort helpen om de marketingskills van zzp-communicatieprofessionals voor zichzelf te vergroten?
    We verheugen ons op een avond vol ideeën, inspiratie en richting en faciliteren dat met genoegen. Als we nog een club gemist hebben en je zit bij een communicatiekring, dan kunnen jullie een afgevaardigde sturen.
  • Plaats: Utrecht, donderdag 27 februari in de vroege avond, in ieder geval met soep en een broodje.
  • Na aanmelding sturen we u de agenda en locatie. We stellen het ook op prijs als jullie van te voren inbreng hebben. Stuur je aanmelding naar marcel@vifort.nl of bel Marcel Kolder (oprichtingsbestuur) via 06 16468441. Voor meer informatie over Vifort, kijk op http://www.vifort.nl