Terugblik

Brandweer gaat de boer op

Op 5 maart waren we op bezoek bij de Vrijwillige Brandweer in Broek in Waterland. Interessante brainstormsessie en demonstratie

Communicatienetwerk Amsterdam organiseerde samen met de brandweerpost Broek in Waterland een bijeenkomst over het werk van de brandweer en over de werving van vrijwilligers.

Naast leden van communicatienetwerk Amsterdam en van de post Broek in Waterland, waren er inwoners van Broek, de dorpsraad en van Broeklab. Bas van de Geer, bestuurslid van CNA en werkzaam bij Brandweer Gooi en Vechtstreek(BGV) hield een inleiding, waarin hij de ontwikkeling van de brandweer door de eeuwen heen en het belang van de brandweervrijwilligers schetste.
Tachtig procent van de brandweer bestaat uit vrijwilligers en veel kazernes worden alleen door vrijwilligers bestierd. Alleen in de grote steden is een volledige beroepsbezetting, met ondersteuning van vrijwilligers. In Nederland zijn ruim 900 brandweerkazernes met 24.000 operationele medewerkers waarvan 19.000 vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dus va onschatbere waarde voor de brandweer en voor de veiligheid in Nederland.

Het werven van vrijwilligers is de laatste jaren lastiger geworden. Inwoners hebben over het algemeen minder binding met hun woonomgeving, werken en wonen niet meer in dezelfde plaats en hebben veel andere activiteiten in hun vrije tijd. Dit maakt dat vrijwilliger worden bij de brandweer niet meer zo vanzelfsprekend gezien wordt als burgerplicht zoals vroeger.

 

Regionale werving
Aansluitend vertelde Van de Geer over de regionale wervingsactie van de Brandweer Gooi en Vechtstreek. Traditioneel zorgde elke brandweerpost in zijn eigen gemeente voor de werving. Het idee ontstond om de brandweer in de hele regio Gooi en Vechtstreek met één grote wervingscampagne te promoten. Door in de hele regio met herhaling van dezelfde beelden en boodschap de werving op de kaart te zetten, kon de plaatselijke brandweerpost zich onder die vlag zelf promoten. Sociale media namen ook een belangrijke plaats in om belangstellenden te werven. Maar de belangrijkste taak was toch weggelegd voor de plaatselijke brandweerpost, die zelf de boer opgingen om posters, folders en ook facebook en twitterberichten te verspreiden en actief inwoners te benaderen. Het doel was om potentiele vrijwilligers voor een oefenavond uit te nodigen, zodat ze konden zien wat het werk van de brandweervrijwilliger inhoudt. Deze campagne bracht een flink aantal belangstellenden op de been en leverde uiteindelijk 24 mensen die de opleiding tot brandweermanschap gaan volgen op. Verder worden nog een aantal mensen actief in bijvoorbeeld voorlichting of werkzaamheden op de kazerne. Bijkomend resultaat was dat de brandweerorganisatie op een andere manier onder de aandacht werd gebracht. Dat leverde veel positieve reacties op.

 

Broek in Waterland
Na deze inleiding, werd de kazerne in Broek onder de loep genomen. De post kan nieuwe vrijwilligers goed gebruiken, er is zeker plaats voor zes mensen. Voor de brandweer is het belangrijk dat brandweerlieden snel, binnen vier minuten, bij de kazerne kunnen zijn. Dat geeft een straal waarbinnen de vrijwilligers wonen of werken. Broek is een kleine gemeenschap en dat maakt het aantal geschikte vrijwilligers beperkt. Net als in Gooi en Vechtstreek worden spandoeken, banners en folders ingezet. De open oefenavond waarbij inwoners een indruk krijgen van het werk van de brandweer was ook al en aantal keren succesvol ingezet. Geconcludeerd werd dat deze middelen intensiever gebruikt kunnen worden. Het meer openstellen van de kazerne voor activiteiten zodat inwoners bekend worden met de kazerne, die vlak buiten het dorp staat, wordt ook onderzocht. Broeklab en de brandweerpost gaan nader kennis maken in een vervolgbijeenkomst.

De belangrijkste conclusie van de bijeenkomst was, dat door zelf herkenbaar in het dorp aanwezig te zijn en nog gerichter potentiele kandidaten aan te spreken, vrijwilligers binnen te halen moeten zijn. De brandweermedewerkers werken in de komende tijd de ideeën verder uit. Communicatienetwerk Amsterdam biedt aan daar een verdere bijdrage aan te willen leveren.


Auto open knippen
Na deze zitting, werd het tijd om tot actie over te gaan. De vrijwilligers uit Broek lieten zien hoe zij met behulp van specialistische apparatuur een deur uit een auto knippen om zo mensen uit een verongelukte auto te halen. Na deze proeve van vakbekwaamheid, werd er onder het genot van een drankje en een hapje nagepraat en al een begin met de uitwerking van ideeën gemaakt hoe we de brandweer in Broek in Waterland weer op volledige kracht kunnen laten draaien.