Nieuws

Cijfers, kazen en wijnen

Op donderdag 4 februari zijn de cijfers en wijn, tijdens onze zoombijeenkomst, goedgekeurd

Gastvrije ontvangst digitale ALV van Communicatie Netwerk Amsterdam.

Het Coronavirus houdt ons in zijn greep waardoor wij als bestuur via Zoom donderdagavond 4 maart om 20.00 uur ’s avonds de Algemene Leden Vergadering openen. Eerder deze dag leverde Josta Bisschoff Tulleken, gelegenheidsbestuurslid, persoonlijk aan de voordeur bij de deelnemers aan de ALV een verrassingspakket vol smakelijke lekkernijen af.. Secretaris Roland van den Eijnden behandelt van 20.00 uur – 22.30 uur de goed voorbereide agenda van het bestuur. De aanwezige leden genoten zichtbaar van de hapjes en rode wijn. Communicatie Netwerk Amsterdam heeft afgelopen jaar gemerkt dat leden door de Coronacrisis meer tijd hebben om deel te nemen aan online events. Ondanks de impact van Covid-19 zijn we er met elkaar toch ingeslaagd events van een zeer divers en kwalitatief hoog karakter te realiseren. Hulde aan alle deelnemers!

 

Open karakter
De bijeenkomsten van 2020 werden als zeer open, gezellig en laagdrempelig ervaren. Hetgeen het open karakter van onze vereniging onderstreept! Tijdens de behandeling van de agenda van de ALV komen nieuwe ideeën over grote maar ook kleine thema’s van de aanwezigen voorbij. Een ideaal moment om vakgenoten te ontmoeten, terug te blikken naar vorig jaar en de focus te leggen op het komende jaar. Voor diegene die er niet bij konden zijn delen wij mede dat de begroting is goedgekeurd en dat het bestuur in verband met Corona afziet van de voorgenomen contributieverhoging voor 2021.

 

Onderscheiden
Verder kwam ook de vraag voorbij: ‘Hoe onderscheidt CNA zich ten opzichte van andere netwerken?’ Zo is lid Arend de Geus benieuwd naar de ambities van CNA en vindt hij dat we hierover moeten reflecteren. ‘Focus en bepaal eerst je eigen identiteit’, concludeert hij . Internationalisering en een toestroom van Engelstalige leden vraagt om een vertaalslag van het Nederlands maar het Engels”, aldus UvA-docent en oud-bestuurder Rutger de Graaf. Schroom niet en maak aan ons kenbaar wat jullie verwachtingspatroon van onze vereniging is. Opdat wij hier met zijn allen nog beter op kunnen inspelen. Het bestuur blijft in de huidige formatie ook in 2021 aan.

Miriam van Coblijn