Terugblik

Krachtig samenzijn!

Op donderdag 22 april hebben wij gebrainstormd over de toekomst van buurthuis 'Samen Kracht"

Denktank inspireert ‘Samen Kracht’ van Nadia en Mohammed

Deelnemers aan de Denktank van donderdag 22 april jl. schoven om 20.30 uur onder leiding van moderator Jake Houbiers digitaal aan bij het echtpaar Mohammed en Nadia Aktaou van ‘Buurthuis Samen Kracht’ aan de Haarlemmerweg 645 B. Zij draait hier dagelijks diensten, en ook Mohammed werkt er – naast zijn eigen schoonmaakbedrijf –  door tot laat in de avond. Welke impact heeft de huidige coronacrisis het afgelopen jaar en ook dit jaar op de activiteiten van het buurthuis Samen Kracht?

 

Bestuursleden Ris van Overeem en Roland van den Eijnden waren fysiek aanwezig in het mooie pand.  Om 20.53 ging de zon onder en verbreken Mohammed en Nadia in bijzijn van Ris en Roland het vasten, ‘Iftar’ genoemd. Vanwege de Islamitische vastenmaand wordt er door moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten, niet gedronken en niet gerookt.

In afwachting van het aanschuiven van Mohammed en Nadia starten wij alvast de Denktanksessie. Tijdens de Denktank is de toekomst van Samen Kracht verkend. Met vragen als: Hoe kan Samen Kracht toekomstbestendig communiceren? Hoe kunnen wij ons buurthuis qua marketing strategie beter positioneren? Vanwege de coronacrisis zijn veel activiteiten gestaakt. Bovendien hebben ze gemerkt hoe lastig het is geworden om hun doelgroepen te bereiken. Die is eigenlijk nog behoeftiger geworden.

 

Slagkracht

Ook Mohammed en Nadia zijn na de maaltijd weer paraat: “Onze wens is dan ook het bereik van onze Stichting te vergroten om zo een grotere groep kwetsbare bewoners te ondersteunen. Hiervoor hebben wij hulp nodig bij het aanvragen van budget/subsidie. Activiteiten vanuit het buurthuis zijn noodzakelijk omdat we hiermee verschillende groepen ondersteuning bieden voor een plek in de maatschappij. Aan bijvoorbeeld ouderen met een taalachterstand geven we met behulp van vrijwilligers taalles. We helpen kinderen met hun huiswerk die moeite hebben met bepaalde vakken op school en geen begeleiding vanuit huis meekrijgen. Ook bieden wij maaltijden aan buurtbewoners die van de bijstand leven en amper geld over houden voor een goede warme maaltijd.” In de Coronaperiode startten zij nieuwe activiteiten, zoals de huiswerkbegeleiding tijdens de lockdown. Nadia vertelt: “Veel kinderen hebben thuis geen goede laptop of computer om de online lessen te volgen. En thuisonderwijs door de ouders wordt helemaal lastig als ze geen of slecht Nederlands spreken.” Onlangs kreeg Samen Kracht een schenking van een aantal laptops, waardoor de klas kon worden uitgebreid.
Nadia: “Ik ben pas gestart met een meidenclub voor de leeftijdsgroep 10 tot 15 jaar: make-up, sieraden maken, modeshows, mozaïeken, lekker er even uit en creatief bezig zijn met elkaar.” Voor een aantal projecten krijgen ze subsidie of bijdragen van instanties. Dat neemt niet weg dat veel activiteiten noodgedwongen moesten worden gestaakt en het buurthuis grotendeels gesloten. is, waardoor er geen inkomsten zijn.”

 

Buurthuis onmisbaar in de buurt

In 2014 heeft het echtpaar samen Stichting Samen Kracht opgericht met het doel kwetsbare buurtbewoners waar nodig te ondersteunen bij sociaal-maatschappelijke problematiek. Uiteraard vinden ze ook de sociale functie van het buurthuis belangrijk. Denk aan een praatje en elkaar een hart onder de riem steken. Het buurthuis vormt de ruggengraat van de wijk Bos en Lommer en daarom is het belangrijk deze wijkbewoners een stem te geven. De denktank is bedoeld om de ideeën en adviezen van deze avond te verzamelen en te delen met bijvoorbeeld gemeentelijke instanties. Ons doel was focussen op the bigger picture. Opdat de marketing bijdraagt aan de langetermijndoelen van Samen Kracht. Zodat de optelsom van uitingen méér oplevert voor het merk of in dit geval het buurtcentrum. De deelnemers aan de Denktank kwamen met een aantal suggesties om de positie van het buurthuis te versterken. Deze worden de komende tijd verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst.Nadia en Mohammed waren blij met deze concrete hulp, die voor hen een steun in de rug is richting instanties.

Heb je ideeën om ‘Samen Kracht’ te ondersteunen? Klik hier!