Hoe bereik je 150.000 laaggeletterde Amsterdammers?

Hoe bereik je 150.000 laaggeletterde Amsterdammers?


Datum: donderdag 6 juni 2019
Tijd: 17:30 - 21:30 uur


PROGRAMMA
17.45 uur: Inloop met koffie & thee
18.00 uur: Start lezing
19.30 uur: Netwerkborrel.
Locatie: Hannekes Boom, Dijksgracht 4, 1019 BS Amsterdam.
(5 minuten lopen vanaf de OBA)

Maar liefst één op de vijf Amsterdammers is laaggeletterd. Dat zijn wel 150.000 mensen alléén al in onze stad! Nagenoeg álle bedrijven en organisaties krijgen te maken met mensen die moeite hebben met de taal: als werknemer, patiënt of klant. Deze mensen kunnen niet goed lezen, schrijven, rekenen of met computers omgaan. Met uiteraard als gevolg dat zij niet optimaal kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Het is zeker voor communicatieadviseurs maar ook voor vormgevers en tekstschrijvers ongelooflijk belangrijk om rekening te houden met het grote aantal mensen dat laag geletterd is. Daarom organiseert Welcom op donderdag 6 juni van 18.00 – 19.30 uur een bijeenkomst over laaggeletterdheid. We hebben daartoe collega’s van drie organisaties uitgenodigd:.

  1. Widad Habbani en Bertine Muller, communicatieadviseurs van de gemeente Amsterdam. De gemeente wil door middel van het Amsterdams Taalakkoord steeds meer organisaties en bedrijven verbinden aan een ‘coalitie’ die in de stad en regio de laaggeletterdheid samen wil aanpakken. https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/de-nederlandse-taal/amsterdams/
  2. Michael Halve, communicatieadviseur bij de stichting Lezen en Schrijven. Deze stichting voert in het hele land programma’s en projecten uit om de taalvaardigheid van mensen te verbeteren. https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/programmas/
  3. Christine Zwierink van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, OBA. De OBA organiseert diverse activiteiten gericht op laaggeletterden. Check bijvoorbeeld deze informatie op de site van de OBA.

 

Met hen bespreken we vragen als: Hoe herken je laaggeletterdheid? Wat betekent het laaggeletterd zijn in het dagelijks functioneren van mensen? En natuurlijk de ‘hamvraag’: hoe kunnen wij als communicatieprofessionals hier zo goed mogelijk rekening mee houden?

Moeten wij in Jip en Janneke taal spreken? En ook zo min mogelijk geschreven tekst produceren en zo veel mogelijk in beelden communiceren? Maar we hebben geleerd bij het Financieel Dagblad op 1 april, dat communiceren via beeld ook een vak apart is en complex!

Hoe maken we onze communicatiemiddelen begrijpelijk voor laaggeletterden? Wat zijn geslaagde en minder geslaagde voorbeelden? Wat zijn de do’s en dont’s? Laat je informeren en breng je eigen kennis en ervaring mee!

Meld je snel aan als je er bij wilt zijn!

 

2e EXTRA ALV: NIEUWE NAAM

Donderdag 2 mei waren wij bij elkaar. Unaniem werd gekozen voor onze nieuwe naam. Onze statuten vragen om een tweede ronde. Dit doen we graag. Wij komen tijdens de borrel van het event ‘Laaggeletterdheid’ op 7 juni langs. Je kan dan (weer) kiezen: wél of niet een nieuwe naam.

p.s. Alleen voor diegenen die het grote nieuws gemist hebben: Communicatienetwerk Amsterdam

Online reserveren is niet mogelijk voor dit evenement.