Amsterdamse Communicatieprijs

De bekendmaking van de prijswinnaars voor de Amsterdamse Communicatie Prijs 2020
Amsterdamse Communicatieprijs

Amsterdamse Communicatieprijs

De bekendmaking van de prijswinnaars voor de Amsterdamse Communicatie Prijs 2020

Datum: donderdag 1 april 2021
Tijd: 20:00 - 21:15 uur

LET OP!!! DATUM IS VERANDERD!!! De uitreiking vindt via zoom plaats De link wordt donderdagochtend verstuurd

Het is zover! De jury is eruit. De prijswinnaars zijn gekozen. Op donderdag 1 april om 20.00 uur ontvangen we jullie voor de uitreiking op ons digitale podium. Juryvoorzitter Betteke van Ruler verwoordt het kritische, maar toch vooral positieve oordeel van de jury en reikt de prijzen uit. Daarna gaan we proosten en borrelen. De officiële aankondiging sturen wij zo spoedig mogelijk.

Het doel van De Amsterdamse Communicatie Prijs is om communicatieprofessionals onderling te inspireren en vakmanschap in de schijnwerpers te zetten. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Uit de inzendingen heeft de jury vijf nominaties voor de prijs gekozen.

Donderdag 14 januari 2021 heeft Communicatienetwerk Amsterdam via een speciale nieuwsbrief de genomineerden voor de ‘Amsterdamse Communicatie Prijs 2020’ bekend gemaakt.

De jury bestaat uit:
prof.dr. Betteke van Ruler, Emeritus hoogleraar communicatie UvA (voorzitter)
Corien Niezing, Manager Communicatie & PR, Randstad Groep Nederland
Jasper Mulder, Journalist communicatie, marketing en media, Adformatie
dhr. dr. Rutger de Graaf, Communication specialist
Josta Bischoff Tulleken, Grafisch vormgever & projectmanager

De nominaties!
De jury heeft uitvoerig vergaderd om tot de genomineerden te komen en winnaars uit te kiezen. Zoals elk jaar was het ook dit jaar weer een lastige afweging. Ten eerste omdat de inzendingen heel divers zijn. De jury heeft het gevoel dat zij appels met peren vergelijkt. De inzendingen zijn bovendien allemaal inspirerend, ieder op een eigen manier. De jury heeft echter streng gekeken naar de criteria en op basis daarvan een juryrapport samengesteld. Communicatienetwerk Amsterdam vindt het belangrijk dat de winnaar vakgenoten kan inspireren en helpen bij hun eigen innovatie en professionalisering. Vandaar dat de jury de volgende criteria heeft vastgesteld om de inzendingen te beoordelen:

Het project
•  is innovatief en creatief;
•  heeft impact gerealiseerd (wat heeft het opgeleverd);
•  gaat overduidelijk over communicatie en laat ook het aandeel van communicatie zien:
•  toont vakmanschap, dat wil zeggen biedt goede onderbouwing, stelt heldere doelen, gebruikt passende middelen en kanalen, is scherp op de accountability;
•  heeft betrekking op Amsterdam, in zoverre dat de indieners gevestigd zijn in de regio van Amsterdam; de campagne hoeft niet beperkt te zijn tot Amsterdam.

Van de 10 inzendingen werden er door de jury 5 genomineerd als kanshebbers voor de prijzen, al zaten andere inzendingen daar zondermeer ook dichtbij.
Het was zo mogelijk nog lastiger om tot drie winnaars te komen. De jury heeft uiteindelijk besloten om niet een eerste, tweede en derde prijs weg te geven, maar het Netwerk voor te stellen een andere weg te kiezen en twee categorieën te maken: een prijs voor een campagne met een commercieel doel en een prijs voor een campagne met een maatschappelijk doel.

De 5 genomineerden

Forteiland Pampus

Het Forteiland Pampus wil het eiland energieneutraal maken en heeft Coebergh Communicatie & PR in de arm genomen om fondsen daarvoor te werven. Daarover gaat deze campagne.

 

Gappie gezocht

1 op de 10 mensen in Amsterdam Noord leeft in sociale armoede. De Amsterdamse Vrijwilligers Centrale heeft samen met veel andere organisaties en de stadsleden Centrum, Zuid en Oost een campagne opgezet om mensen enthousiast te maken om maatje (gappie) te worden en zo deze armoede enigszins te verlichten. BKB bedacht samen met Studio Wesseling het concept en een plan van aanpak. Billboards, een ludieke kick-off op de pont, sociale mediacampagne, koffiebekers, flyers, ambassadeurschap, er is van alles uit de kast getrokken om dit voor elkaar te krijgen.

 

Houd (afstand) van elkaar

Bij het begin van de corona pandemie is Boomerang Agency spontaan een campagne begonnen om zoveel mogelijk bedrijven uit hun netwerk de ernst van de pandemie in te laten zien en erop te attenderen dat afstand houden erg belangrijk is.

 

Ministerie van de nieuwe economie

MVO Nederland wil de politieke partijen aanzetten om (meer) aandacht te geven aan duurzaamheid en bedacht het fenomeen van een eigen minister daarvoor. Bureau Terrace heeft dit uitgewerkt in een campagne.


 

Van kerk tot brouwerij

Een kerk in Weesp stond al lang leeg en stond op de nominatie om te worden afgebroken. Drie broers (van wie twee een overduidelijke communicatie-achtergrond hebben) wilden er graag een brouwerij in beginnen. Ze hebben een campagne opgezet om draagvlak te creëren voor het rijke bierverleden van Weesp en het bijzondere van de kerk.

 

De overige inzendingen

Amsterdam Light Festival
Dit jaar is er een nieuwe invulling aan het festival en de communicatie gegeven, geen lokale activatie (geen vaar- en wandelroutes) voor Amsterdam, maar online verlichting voor iedereen. Een snelle ombouw van een bestaand concept naar een corona-proof concept. De online campagne; ‘When Nature Calls’ heeft resultaat geboekt door mensen toch een lichtpuntje te bieden in deze donkere dagen, zonder dat ze fysiek de lichtkunst hebben gezien.

 

 

Communicatie is van iedereen
Een campagne van De C van/Gemeente Velsen om de medewerkers te laten zien hoe belangrijk het is om zelf goed te communiceren.
In steeds meer organisaties, met name in de publieke sector, wordt het steeds belangrijker gevonden dat niet alleen zij goed communiceren maar dat ook anderen in de organisatie dat kunnen en dat die op een goede manier met hun inwoners het gesprek aangaan. Dat gaat meestal niet vanzelf.

 

 

 

Leren werken werken leren
15 samenwerkende zorgorganisaties in Noord-Holland voeren samen verschillende experimenten uit met als doel om met minder mensen meer zorgvraag aan te kunnen. De campagne is erop gericht andere instanties hierover voor te lichten.

 

 

 

Margriet’s Belbuddy’s
Campagne van Margriet en Branding a better world  om lezeressen te stimuleren te bellen met jongeren die zich eenzaam voelen. Het thema van deze campagne is: oudere lezeressen bellen met jongeren die zich eenzaam voelen. Het doel is het thema eenzaamheid bespreekbaar maken en tegelijkertijd de nieuwe merkpositionering van Margriet neer te zetten.

 

OpenStad, buurtbudgetten
De gemeente Amsterdam stelt geld beschikbaar voor buurten om hun eigen budgetten aan te vragen voor verbetering van de buurt. De campagne is erop gericht zoveel mogelijk bewoners te activeren om voorstellen in te dienen voor een buurtbudget en om zoveel mogelijk inwoners te activeren om op geaccepteerde voorstellen te stemmen.

 

Sinds 2011 Amsterdamse Communicatie Prijs
In 2011 bestond Communicatienetwerk Amsterdam (toen nog Welcom geheten) 45 jaar. Om het jubileumjaar af te sluiten, werd een nieuwe traditie ingesteld: de jaarlijkse uitreiking van de Amsterdamse Communicatie Prijs (ACP) voor de beste communicatiecampagne van metropool Amsterdam. Op 4 januari 2012 won de publiekscampagne Vrienden van AT5, voor het behoud van de Amsterdamse stadszender, de eerste ACP. AT5 bestaat nog steeds, dus een terechte winnaar, menen wij.De 9 Tuindorpen Tocht voor de 100ste verjaardag van de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord sleepte verleden jaar de Amsterdamse Communicatie Prijs 2019 in de wacht.

Alle leden en inschrijvers voor de prijs ontvangen de speciale nieuwsbrief. Wil je ook die nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar CNA.

 Voor de zoomlink klik hier

 

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.