Lezing

Hoe communiceert de gemeente Amsterdam in coronatijd?

Monique Wilson vertelt over de impact van de coronacrisis op het communicatiebeleid van Gemeente Amsterdam
Hoe communiceert de gemeente Amsterdam in coronatijd? © Hay Kranen CC BY 4.0

Hoe communiceert de gemeente Amsterdam in coronatijd?

Monique Wilson vertelt over de impact van de coronacrisis op het communicatiebeleid van Gemeente Amsterdam

Datum: dinsdag 24 mei 2022
Tijd: 18:30 - 20:30 uur
Locatie: Het Groene Paleis
Adres: Rokin 65, Amsterdam


Communicatie in corona tijd is disruptief geweest. Monique Wilson, waarnemend directeur communicatie van de gemeente Amsterdam, vertelt over de impact van de coronacrisis op het communicatiebeleid. Wat hebben burgers, bestuurders, en collega’s in deze crisistijd meegekregen? Haar ambitie is samen te bouwen aan Amsterdam en het beste resultaat te leveren binnen een organisatie en stad die constant in beweging is.

De lezing zal ongeveer een uur duren. Na en tijdens de lezing is er tijd om vragen te stellen. En na afloop kunnen we napraten of sparren over andere interessante topics tijdens de borrel aan de bar van het Groene Paleis.

 

Monique Wilson is sinds september 2018 werkzaam bij de Directie Communicatie van de Gemeente Amsterdam. Ze heeft haar hart verpand aan steden en het communicatievak. Wilson: ”Ik ben als betrokken bewoner vereerd om een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling en positionering van deze stad. Binnen een complex stakeholdersveld komt mijn ondernemende instelling het meest tot zijn recht. Het bouwen, binnen een politieke omgeving, aan een communicatieve organisatie spreekt mij enorm aan. Ben nieuwsgierig en op zoek naar mogelijkheden om de communicatie naar de Amsterdammer te verbeteren en zo onze prestaties naar een hoger niveau te brengen. Als manager hoop ik mensen te inspireren en tegelijkertijd van hen te leren.”


In de nieuwe directie communicatie functioneert zij als Afdelingsmanager Bestuur en Concern. Met als doel het ontwikkelen en bewaken van de gezamenlijke communicatiestrategie en het communicatiebeleid. De afdeling coördineert gemeentebrede communicatie, adviseert het bestuur en zorgt voor verbinding tussen bestuur, organisatie en stad. Externe Betrekkingen werkt in opdracht van het college van B en W aan complexe projecten en opdrachten met gevoelige/vertrouwelijke informatie en een hoog afbreukrisico. Ze streven naar meer toegankelijkheid en betrouwbaarheid van beleid en uitvoering rondom de opgaven, door communicatiemiddelen in beeld en taal geschikt te maken voor alle verschillende doelgroepen in de samenleving.

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.