Punten maken en delen

Ledenvergadering met vergader- en ovenheerlijke pizzapunten
Punten maken en delen

Punten maken en delen

Ledenvergadering met vergader- en ovenheerlijke pizzapunten

Datum: dinsdag 7 februari 2023
Tijd: 18:00 - 20:30 uur
Locatie: Restaurant-Pizzeria Lucca Due
Adres: Haarlemmerstraat 130, Amsterdam


De traditie van vergaderpunten combineren met pizzapunten pakken we dit jaar weer op.  Ledenvergaderingen zijn formele bijeenkomsten, waarin het oude jaar wordt geëvalueerd en financieel wordt afgesloten en een plan voor het nieuwe jaar wordt gepresenteerd door het bestuur.

Het bestuur roept alle leden op om de algemene ledenvergadering bij te wonen en hun mening te geven over de vereniging. Laat je stem horen!

Zonder bestuur geen Communicatienetwerk Amsterdam

Het bestuur is tot drie scenario’s gekomen

A.  Bestuur en werkgroepen worden aangevuld. Actieve leden zorgen voor voldoende activiteiten om CNA voort te zetten.
B.  Bestuur wordt aangevuld. Bestuur en actieve leden organiseren één activiteit per kwartaal.
C.  Er stellen zich geen bestuursleden beschikbaar. Zonder bestuur geen Communicatienetwerk Amsterdam. CNA houdt op te bestaan per 31-12-2023. Er worden geen activiteiten meer georganiseerd

Deze scenario’s zijn in een apart stuk verder uitgewerkt en worden voorgelegd aan de ALV.

Het is ook de gelegenheid om bij te praten met oude bekenden en kennis te maken met toekomstige!

 

Agenda):
ALV 2023 Agenda

Notulen ALV Communicatienetwerk Amsterdam 2022:
ALV 2022 notulen

Jaarverslag 2022
CNA Jaarverslag 2022

Financieel verslag  2022
Financieel verslag Communicatienetwerk Amsterdam 2022

Begroting 2023, balans en w&v 2022
CNA Begroting 2023 Balans 2022

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.