Punten maken en delen

Ledenvergadering met vergader- en ovenheerlijke pizzapunten
Punten maken en delen

Punten maken en delen

Ledenvergadering met vergader- en ovenheerlijke pizzapunten

Datum: dinsdag 7 februari 2023
Tijd: 18:00 - 20:30 uur
Locatie: Restaurant-Pizzeria Lucca Due
Adres: Haarlemmerstraat 130, Amsterdam


De traditie van vergaderpunten combineren met pizzapunten pakken we dit jaar weer op.  Ledenvergaderingen zijn formele bijeenkomsten, waarin het oude jaar wordt geëvalueerd en financieel wordt afgesloten en een plan voor het nieuwe jaar wordt gepresenteerd door het bestuur.

Het bestuur roept alle leden op om de algemene ledenvergadering bij te wonen en hun mening te geven over de vereniging. Laat je stem horen!

Het is ook de gelegenheid om bij te praten met oude bekenden en kennis te maken met toekomstige!

Agenda(stukken volgen):
ALV Communicatienetwerk Amsterdam Agenda 2023

Jaarverslag 2022

Financieel verslag  2022 en verslag kascommissie

Begroting 2023, Balans en w&v 2022

Notulen ALV Communicatienetwerk Amsterdam 2022

 

Je moet je aanmelden of registreren om te kunnen reserveren.


  • Josta Bischoff Tulleken Josta Bischoff Tulleken
  • Ris van Overeem
  • Roland van den Eijnden
  • Bas van de Geer