Terugblik

Geslaagd! Laaggeletterd in A-dam

6 juni 2019 was er een lezing over communicatie met laaggeletterden door st. Lezen & Schrijven, Gemeente Amsterdam en OBA.

Locatie: Leef en leerpunt OBA 5e verdieping

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze mensen noemen wij laaggeletterden. Zij zijn geen analfabeten maar beheersen niet het niveau van eind vmbo T/Mbo 2/3.

Laaggeletterdheid maakt dat mensen niet volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij. Dit maakt ze kwetsbaar en zorgt voor minder kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft deze groep ook vaak moeite met digitale vaardigheden, die in onze huidige samenleving zo hard nodig zijn.

Reden genoeg dus voor Welcom om een lezing te organiseren over laaggeletterdheid. Vier van onze collega’s, Widad Habbani en Bertine Muller (Gemeente Amsterdam), Michael Halve (Stichting Lezen en Schrijven) en Christine Zwierink (OBA) lieten hun licht schijnen over dit onderwerp.

De lezers vertelden een inspirerend verhaal over hun ervaringen. Het was ontroerend om te horen dat zo veel laaggeletterden zich schamen en zoveel moeite doen om hun taalachterstand te verbergen. De eerste stap is er dan ook opgericht om deze schaamte te doorbreken. Laaggeletterden kunnen een vrijwilliger toegewezen krijgen, die hun helpt met de dagelijkse problemen. Ook zijn er ambassadeurs in het leven geroepen. Dit zijn mensen, die vroeger laaggeletterd waren en nu instanties helpen om teksten en informatie aan te passen op het niveau van laaggeletterden.

Ook kregen wij inzicht in de specifieke taalbehoefte van laaggeletterden. Het is belangrijk dat je, je boodschap op een eenvoudige manier formuleert, in korte, actieve zinnen zonder veel stijlfiguren en beeldspraak. Dit duidelijke communicatieprofiel voor laaggeletterden is hard nodig. Vooral als je bedenkt dat nagenoeg álle bedrijven en organisaties te maken krijgen met laaggeletterden.

Uiteraard was er na de lezing, onze maandelijks netwerkborrel, waar wij onder het mom van een glaasje en een bitterbal de avond gezellig hebben afgesloten.

Hieronder vind je extra informatie van de lezing.

Factsheet Stichting Lezen en Schrijven

Presentatie Michael Halve (Stichting Lezen en Schrijven)

Wil je meer informatie over laaggeletterdheid van Gemeente Amsterdam?
Vraag de presentatie of extra informatie aan bij Bertine Muller
B.muller@amsterdam.nl

Wil je meer weten over het programma ‘Leef en leer’ van de OBA?
Contact OBA of bekijk de site

Presentatie Christine Zwierink (OBA)

Voorbeeldgesprekken op verschillende taalniveaus

 

En na afloop was het tijd voor de netwerkborrel en napraten op de 7e verdieping van OBA.