Bestuur

(H)eerlijke punten

Op donderdag 13 februari 2020 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Deze werd gehouden in restaurant Lucca.

Op donderdag 13 februari jl. vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Deze werd gehouden in restaurant Lucca Due aan De Haarlemmerstraat in Amsterdam. Namens het bestuur waren aanwezig: ad interim voorzitter Ris van Overeem, secretaris Roland van den Eijnden, penningmeester Bas van de Geer, bestuurslid Miriam van Coblijn en het nieuw toegetreden bestuurslid Valerie de Vries. Afgetreden zijn: voorzitter Jos van Langen en bestuurslid Paula Eftimov. De Kascommissie bestond uit: Arda Gillisen en Berthilde Lammertink .

Stabiele basis
Een ALV met formele agendapunten, zoals de jaarrekening 2019 die door de leden werd goedgekeurd. Het betreft een  financiële verantwoording van het bestuur naar derden, maar natuurlijk ook naar de leden. Namens de Adviesraad van Communicatie Netwerk Amsterdam waren Rutger de Graaf en Josta Bischoff Tulleken van de partij.  Overige leden op deze avond waren oud-voorzitter Theo Dohle en de leden Mariska van der Burgt en Leon Mussche.  Een ALV is altijd goed om met de leden te discussiëren over wat er bij onze communicatieprofessionals leeft, maar ook over onderwerpen die bij het bestuur spelen. Zo kom je er achter wat er gaande is binnen de club, zorg je voor een nuttige en zinvolle agenda én vergroot je de onderlinge betrokkenheid. En die discussie was er, waarvoor hartelijk dank aan de leden die hun betrokkenheid hebben getoond en aanwezig waren op deze ALV. Verder stonden we stil bij hoe de vereniging er anno 2020 voorstaat qua professionalisering, programmering en positionering.De intensivering komt op een goed moment. Het netwerk heeft een stabiele basis waarop we gaan voortborduren.Tijdens de ALV genoten we van de heerlijke pizzapunten en verfrissende dranken.Het was een aangename bijeenkomst!

Onderaan vind je de notulen, begroting, verslag kascommissie en het jaarverslag 2019.

ALV Notulen feb 2020

Begroting 2020

Jaarverslag ALV Communicatienetwerk Amsterdam 2019

Verslag kascommissie CNA over 2019