Activiteiten

3 posts

rebranding Amsterdam

Rebranding Amsterdam

Het verdwijnen van de letters I Amsterdam op het Museumplein staat symbool voor een nieuwe koers van de Amsterdamse Citymarketing. Nico Mulder gaf een kijkje uit de keuken vanuit I Amsterdam. Voor die tijd blikte Bas Douma terug op de begintijd van I Amsterdam. Marjolein Wedding keek tot slot met haar bril als citymarketeer van de Haarlemmermeer naar de nieuwe koers van I Amsterdam. De presentatie kun je hieronder downloaden.

Bezoek aan de Noord/Zuidlijn

De communicatieopgave waar zij enkele jaren geleden voor stonden was in hun woorden: Van pispaal naar vertrouwen & van vertrouwen naar trots…!

Dat is goed gelukt! Het vertrouwen is grotendeels hersteld tussen bewoners en project. Via diverse communicatiekanalen is er sprake van eerlijke persoonlijke communicatie en dialoog. Het project heeft ‘gezicht ‘ gekregen via allerhande middelen die contact bevorderen en trots op dit staaltje van techniek.

Check bijvoorbeeld de facebookpagina https://www.facebook.com/noordzuidlijn020/ of de website waarop de collega’s van het project hun opgedane kennis en ervaringen openbaar delen over de communicatie http://www.noordzuidlijnkennis.net/category/communicatie/

In Grand Café Restaurant 1e klas hebben wij de avond sfeervol met een borrel afgesloten.

De belangstelling voor deze workshop was overweldigend, we hopen dat de vele introducees binnenkort lid worden van onze vereniging! Je kunt 1x gratis mee met een Welcomlid. De volgende keer vragen we de introducees om lid te worden.

foto’s Monique Kooijmans

Met Welcom Het Schip in

Vorig jaar organiseerde Welcom een brainstorm-bijeenkomst in museum Het Schip. Door weer en wind ploegden we naar het prachtige Amsterdamse School-complex in de Spaarndammerbuurt. Na een rondleiding door het postkantoor (met luistervinkjes bij de telefooncel) en de museumwoning, verzamelden we in de bijbehorende lunchroom voor een durftevragen-sessie onder leiding van Jos van Langen. Vlijtig plakten we geeltjes met tips op de muur. Welcom-leden bleken een krachtige bron van ideeën voor het vinden van mensen en fondsen om het museum vooruit te helpen. En dat is nodig want binnenkort opent Het Schip een extra presentatieruimte in de school tussen postkantoor en museumwoning.

hetschip_06_small

Het bleef niet bij die eerste brainstorm. Begin dit jaar volgden verdiepingssessies in kleinere groepjes. Ik werd uitgenodigd voor de bijeenkomst over het vinden en binden van vrijwilligers. Het weer was wederom onstuimig, de bijeenkomst weer vruchtbaar. Ik maakte een verslag; de medewerkers en vrijwilligers van Het Schip gaan er nu zelf verder mee aan de slag. Ik zie ze wel weer op de opening van de uitbreiding, dacht ik. Want op die nieuwe presentatie, in het jaar waarin we 100 jaar Amsterdamse School vieren, verheug ik me zeer.

Totdat ik afgelopen weekend met een buurvrouw een wandelingetje maakte door mijn eigen Amsterdamse School-buurt. We bekeken de Gabrielkerk in de Deurloostraat van binnen (wat een spectaculair ontwerp zit er achter die muren verstopt) en wezen elkaar op details in daklijsten en deurposten waar je niet altijd oog voor hebt als je op weg bent naar de supermarkt. ‘Ik zou wel vrijwilligerswerk willen doen’, zei de buurvrouw bij het wijntje dat we dronken na de buurtwandeling. En toen viel het kwartje: ik koppelde haar aan de vrijwilligerscoördinator die ik bij de verdiepingssessie had ontmoet. Binnenkort gaat mijn buurvrouw Het Schip in.

Heb je ook zo’n buurvrouw? Wijs haar op Het Schip.

Monique Kooijmans maakte tijdens de Welcom-brainstormbijeenkomst prachtige foto’s van de deelnemers en vooral van Het Schip.