Redacteur

63 posts

Krachtig samenzijn!

Denktank inspireert ‘Samen Kracht’ van Nadia en Mohammed

Deelnemers aan de Denktank van donderdag 22 april jl. schoven om 20.30 uur onder leiding van moderator Jake Houbiers digitaal aan bij het echtpaar Mohammed en Nadia Aktaou van ‘Buurthuis Samen Kracht’ aan de Haarlemmerweg 645 B. Zij draait hier dagelijks diensten, en ook Mohammed werkt er – naast zijn eigen schoonmaakbedrijf –  door tot laat in de avond. Welke impact heeft de huidige coronacrisis het afgelopen jaar en ook dit jaar op de activiteiten van het buurthuis Samen Kracht?

 

Bestuursleden Ris van Overeem en Roland van den Eijnden waren fysiek aanwezig in het mooie pand.  Om 20.53 ging de zon onder en verbreken Mohammed en Nadia in bijzijn van Ris en Roland het vasten, ‘Iftar’ genoemd. Vanwege de Islamitische vastenmaand wordt er door moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten, niet gedronken en niet gerookt.

In afwachting van het aanschuiven van Mohammed en Nadia starten wij alvast de Denktanksessie. Tijdens de Denktank is de toekomst van Samen Kracht verkend. Met vragen als: Hoe kan Samen Kracht toekomstbestendig communiceren? Hoe kunnen wij ons buurthuis qua marketing strategie beter positioneren? Vanwege de coronacrisis zijn veel activiteiten gestaakt. Bovendien hebben ze gemerkt hoe lastig het is geworden om hun doelgroepen te bereiken. Die is eigenlijk nog behoeftiger geworden.

 

Slagkracht

Ook Mohammed en Nadia zijn na de maaltijd weer paraat: “Onze wens is dan ook het bereik van onze Stichting te vergroten om zo een grotere groep kwetsbare bewoners te ondersteunen. Hiervoor hebben wij hulp nodig bij het aanvragen van budget/subsidie. Activiteiten vanuit het buurthuis zijn noodzakelijk omdat we hiermee verschillende groepen ondersteuning bieden voor een plek in de maatschappij. Aan bijvoorbeeld ouderen met een taalachterstand geven we met behulp van vrijwilligers taalles. We helpen kinderen met hun huiswerk die moeite hebben met bepaalde vakken op school en geen begeleiding vanuit huis meekrijgen. Ook bieden wij maaltijden aan buurtbewoners die van de bijstand leven en amper geld over houden voor een goede warme maaltijd.” In de Coronaperiode startten zij nieuwe activiteiten, zoals de huiswerkbegeleiding tijdens de lockdown. Nadia vertelt: “Veel kinderen hebben thuis geen goede laptop of computer om de online lessen te volgen. En thuisonderwijs door de ouders wordt helemaal lastig als ze geen of slecht Nederlands spreken.” Onlangs kreeg Samen Kracht een schenking van een aantal laptops, waardoor de klas kon worden uitgebreid.
Nadia: “Ik ben pas gestart met een meidenclub voor de leeftijdsgroep 10 tot 15 jaar: make-up, sieraden maken, modeshows, mozaïeken, lekker er even uit en creatief bezig zijn met elkaar.” Voor een aantal projecten krijgen ze subsidie of bijdragen van instanties. Dat neemt niet weg dat veel activiteiten noodgedwongen moesten worden gestaakt en het buurthuis grotendeels gesloten. is, waardoor er geen inkomsten zijn.”

 

Buurthuis onmisbaar in de buurt

In 2014 heeft het echtpaar samen Stichting Samen Kracht opgericht met het doel kwetsbare buurtbewoners waar nodig te ondersteunen bij sociaal-maatschappelijke problematiek. Uiteraard vinden ze ook de sociale functie van het buurthuis belangrijk. Denk aan een praatje en elkaar een hart onder de riem steken. Het buurthuis vormt de ruggengraat van de wijk Bos en Lommer en daarom is het belangrijk deze wijkbewoners een stem te geven. De denktank is bedoeld om de ideeën en adviezen van deze avond te verzamelen en te delen met bijvoorbeeld gemeentelijke instanties. Ons doel was focussen op the bigger picture. Opdat de marketing bijdraagt aan de langetermijndoelen van Samen Kracht. Zodat de optelsom van uitingen méér oplevert voor het merk of in dit geval het buurtcentrum. De deelnemers aan de Denktank kwamen met een aantal suggesties om de positie van het buurthuis te versterken. Deze worden de komende tijd verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst.Nadia en Mohammed waren blij met deze concrete hulp, die voor hen een steun in de rug is richting instanties.

Heb je ideeën om ‘Samen Kracht’ te ondersteunen? Klik hier!

Gappie Gezocht en Wispe Brouwerij winnaars

Vrijwilligerscentrale Amsterdam met de campagne Gappie gezocht en Wispe Brouwerij met campagne Van kerk tot brouwerij hebben de Amsterdamse Communicatieprijs 2020 gewonnen. Op donderdagavond 1 april maakte juryvoorzitter Betteke van Ruler namens Communicatienetwerk Amsterdam(CNA) de winnaars bekend.

De jury was blij met de diversiteit van de campagnes, die de keuze lastig maakte. Betteke van Ruler zei dat uit de genomineerde projecten bleek dat het communicatievak leuk maar ook lastig is. Er spelen zoveel factoren mee, soms onverwachte zoals corona dramatisch duidelijk maakt. Zij ziet in het communicatievak een trend naar een resultaat gerichte aanpak, zoals ook bij de genomineerden te zien is. De jury besloot dit jaar een prijs voor profit en één voor non-profit toe te kennen.

Gappie gezocht
Gappie gezocht won de non-profit prijs. Eén op de tien mensen in Amsterdam Noord leeft in sociale armoede. Daar startte de Gappie campagne in 2019. In 2020 heeft de Amsterdamse Vrijwilligers Centrale samen met andere organisaties en de stadsleden Centrum, Zuid en Oost in 2020 een campagne opgezet om mensen enthousiast te maken om maatje (gappie) te worden en zo deze armoede enigszins te verlichten. BKB bedacht samen met Studio Wesseling het concept en een plan van aanpak. Billboards, een ludieke kick-off op de pont, sociale mediacampagne, koffiebekers, flyers, ambassadeurschap, er is van alles uit de kast getrokken om dit voor elkaar te krijgen. Het leverde meer dan 400 maatjes op. Ondanks de lastige coronabeperkingen, waardoor de campagne snel moest schakelen en meer via de social media verliep.
De jury vond het een veelzijdige campagne, goed vormgegeven en op de doelgroep gefocust, met een mooi resultaat.

Van kerk tot brouwerij
De Sint-Laurentiuskerk is een voormalige rooms-katholieke kerk aan de Herengracht in Weesp, De kerk stond lang leeg en stond op de nominatie om te worden afgebroken. De broers Jerrit, Jitze en Remko Vellenga (van wie twee een overduidelijke communicatie-achtergrond hebben) wilden er graag een brouwerij en proeflokaal in beginnen. Ze creëerden draagvlak voor hun plannen door Weespers aan te spreken op het rijke bierverleden van Weesp en het bijzondere van de kerk. De crowdfunding leverde in een paar uur anderhalve ton op.
De jury looft de kracht van de campagne, die inspeelt op de emotie van de traditie en de nieuwsgierigheid naar het nieuwe. Weesp heeft de Wispe-brouwerij omarmt. Wachten is nu tot de zaak weer open kan, de broers kijken er reikhalzend naar uit.

Filmpjes
Tijdens de online uitreiking, die gepresenteerd werd door Arend de Geus, stelden de vijf genomineerden zich met een filmpje voor, waarna de jurybeoordeling volgde. De andere genomineerden waren:
• Coebergh Communicatie & PR met campagne forteiland Pampus,
• Boomerang Agency met campagne Houd afstand,
• MVO Nederland/Terrace met campagne Ministerie van de nieuwe economie,
De jury loofde de creatieve en veelzijdige aanpak van alle campagnes.
De jury bestond uit:
prof.dr. Betteke van Ruler, Emeritus hoogleraar communicatie UvA (voorzitter)
Corien Niezing, Manager Communicatie & PR, Randstad Groep Nederland
Jasper Mulder, Journalist communicatie, marketing en media, Adformatie
dhr. dr. Rutger de Graaf, Communication specialist
Josta Bischoff Tulleken, Grafisch vormgever & projectmanager

Meer info over de genomineerden en de prijs is hier te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Cijfers, kazen en wijnen

Gastvrije ontvangst digitale ALV van Communicatie Netwerk Amsterdam.

Het Coronavirus houdt ons in zijn greep waardoor wij als bestuur via Zoom donderdagavond 4 maart om 20.00 uur ’s avonds de Algemene Leden Vergadering openen. Eerder deze dag leverde Josta Bisschoff Tulleken, gelegenheidsbestuurslid, persoonlijk aan de voordeur bij de deelnemers aan de ALV een verrassingspakket vol smakelijke lekkernijen af.. Secretaris Roland van den Eijnden behandelt van 20.00 uur – 22.30 uur de goed voorbereide agenda van het bestuur. De aanwezige leden genoten zichtbaar van de hapjes en rode wijn. Communicatie Netwerk Amsterdam heeft afgelopen jaar gemerkt dat leden door de Coronacrisis meer tijd hebben om deel te nemen aan online events. Ondanks de impact van Covid-19 zijn we er met elkaar toch ingeslaagd events van een zeer divers en kwalitatief hoog karakter te realiseren. Hulde aan alle deelnemers!

 

Open karakter
De bijeenkomsten van 2020 werden als zeer open, gezellig en laagdrempelig ervaren. Hetgeen het open karakter van onze vereniging onderstreept! Tijdens de behandeling van de agenda van de ALV komen nieuwe ideeën over grote maar ook kleine thema’s van de aanwezigen voorbij. Een ideaal moment om vakgenoten te ontmoeten, terug te blikken naar vorig jaar en de focus te leggen op het komende jaar. Voor diegene die er niet bij konden zijn delen wij mede dat de begroting is goedgekeurd en dat het bestuur in verband met Corona afziet van de voorgenomen contributieverhoging voor 2021.

 

Onderscheiden
Verder kwam ook de vraag voorbij: ‘Hoe onderscheidt CNA zich ten opzichte van andere netwerken?’ Zo is lid Arend de Geus benieuwd naar de ambities van CNA en vindt hij dat we hierover moeten reflecteren. ‘Focus en bepaal eerst je eigen identiteit’, concludeert hij . Internationalisering en een toestroom van Engelstalige leden vraagt om een vertaalslag van het Nederlands maar het Engels”, aldus UvA-docent en oud-bestuurder Rutger de Graaf. Schroom niet en maak aan ons kenbaar wat jullie verwachtingspatroon van onze vereniging is. Opdat wij hier met zijn allen nog beter op kunnen inspelen. Het bestuur blijft in de huidige formatie ook in 2021 aan.

Miriam van Coblijn

Oproep: Nieuwe bestuursleden gezocht

Met het ALV naderende, zoeken wij versterking in het bestuur van Communicatienetwerk Amsterdam. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf mensen, welke maandelijks bijeenkomt voor een vergadering. Lijkt het jou interessant om bestuurlijke ervaring op te doen? Stuur een email en wij nodigen je uit voor een bestuursvergadering.

Daarnaast zijn er enkele leden die actief zijn met het organiseren van bepaalde evenementen. Lijkt het jou wat om mee te helpen de vereniging vorm te geven met bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten en evenementen, leden werven of social media beheren? Of heb heb jij een idee voor een evenement of lezing, bijvoorbeeld binnen jouw werkveld?

Stuur ons dan even een email op info@communicatienetwerk.amsterdam

‘Oog hebben voor kruisbestuiving theorie en praktijk’

Rutger de Graaf: “Universitair onderwijs moet alert zijn voor wat er leeft in de samenleving en wat de behoeften van het bedrijfsleven zijn. Een optimale verbinding met het werkveld is belangrijk.”

 

Welke ambitie manifesteert zich bij jou als docent communicatie?

“Een mooi praktijkvoorbeeld is de integratie van studenten met de Amsterdamse communicatie community. De sector speelt een significante rol qua maatschappelijke bijdrage. Communicatie Netwerk Amsterdam is als platform een lichtend voorbeeld. Een fijne match voor studenten om hun kennis en netwerk met ervaren communicatieprofessionals op een informele manier te vergroten. Maandelijks organiseren wij inspirerende en leerzame bijeenkomsten en netwerkborrels. Begin februari staat de Zoomseminar ‘Spring eruit op Linkedin’, online gezien en gevonden worden’, op de agenda. Vandaar mijn inzet voor meer instroom én behoud van onze studenten en jonge communicatieprofessionals in ons communicatienetwerk. Dit vraagt ook iets van de vereniging. We zien bij steeds meer studies dat de voertaal Engels is door internationalisering van het onderwijs.  De taalbarrière slechten is voor ons communicatienetwerk een serieuze opgave!”

 

De buitenwereld spreekt vol lof over de opleiding Communicatiewetenschappen van de UvA. Hoe ervaren studenten deze studie?

“De UvA leidt wetenschappers op. Communicatiewetenschappen bestudeert de inhoud, toepassingen en gevolgen van media en communicatie. Zowel de bachelor- als de masteropleiding bieden een brede oriëntatie in de communicatiewetenschappen: over interculturele communicatie tot reclame, public relations en journalistiek. Ze doen vervolgonderzoek naar de impact ervan op ons leven. Studenten vragen zich wel geregeld af waarom ze zoveel theorieën moeten leren. Al die abstracte theorieën lijken soms weinig te maken te hebben met de beroepspraktijk. Reflectie vanuit de theorie op de praktijk is een schakel die meer aandacht zou kunnen krijgen. Gastdocenten uit de beroepspraktijk kunnen de relatie tussen wetenschap en praktijk versterken.”

 

Ondanks corona gaan de colleges online gewoon door. Hoe flexibel zijn studenten in deze bijzondere periode?

“De lockdown zorgt ervoor dat mijn onderwijs alleen nog maar digitaal wordt aangeboden. Dit versterkt natuurlijk de autonomie van studenten. Tegelijkertijd zijn studenten vaker alleen en missen ze de informele sociale contacten. We leren steeds meer over het belang van onze formele en informele bijeenkomsten en ontwikkelen steeds meer digitale oplossingen. Het is vaak niet ideaal maar het ontwikkelingstempo is op dit moment wel heel hoog!

 

Door: Miriam van Coblijn

Spring eruit met LinkedIn

LinkedIn is een vaste waarde geworden voor zakelijk Nederland. Waarom ook weer? Je geeft je digitale visitekaartje erin af. Het geeft je de mogelijkheid direct contact te leggen met deelnemers, bijvoorbeeld de directeur van een bedrijf waar je geïnteresseerd in bent. Je kunt vakgenoten vinden en je kennis vergroten. En je kunt jezelf bij potentiele klanten en opdrachtgevers onder de aandacht brengen. Daar geeft Linkedln genoeg mogelijkheden voor. Trudy Pannekeet heeft zich sinds ze vier jaar geleden voor zichzelf begonnen is als Linkedln expert ontwikkeld en publiceerde onlangs het boek ‘Spring eruit met Linkedln” en vertelt er graag over. De ongeveer 45 zoomdeelnemers hingen aan haar lippen en stelden een flink aantal vragen.

Basis op orde 
Belangrijk is dat je de basis goed op orde hebt, begint Trudy. Natuurlijk een goede foto, mooi CV, een pakkende tekst. Stel je je ideale klant of opdrachtgever voor en bedenk wat die aanspreekt. Geef concreet aan waar je goed in bent. Met de “uitgelicht”-functie kan je sterke punten benadrukken. Bedenk daarbij dat via Google je Linkedin-profiel  direct naar boven komt en bekijk wat daar staat.

Eerst social dan selling
Als je jezelf wilt verkopen, moeten potentiele klanten of opdrachtgevers je eerst leren kennen. Laat dus zien wat je kan, waarin je expert bent. Voor de hand liggend is zelf berichten schrijven. Door inhoudelijk te reageren op berichten van anderen, profileer je je ook. Het Linkedln algoritme beloont je daar voor door je relevanter te maken. Taggen van @mensen en #onderwerpen zorgt voor een groter bereik. Veel toehoorders vragen via de chat hoe vaak je berichten moet posten. Zo’n 2, 3 keer per week en maximaal 1 per dag geeft Trudy aan. In de tijdlijn komen veel berichten langs. Je wilt dat mensen stoppen met scrollen bij jouw bericht.  Foto met actie helpt daarbij. Door gericht mensen en onderwerpen te taggen vergroot je het bereik. Maak het niet te gek. Tussen de drie en negen tags blijkt het best te werken, volgens Trudy. Houd ook reacties in de gaten. Na drie weken reageren, komt niet alert over.


Dynamische website
Wat zijn de mogelijkheden van de bedrijfspagina vroegen de zoomdeelnemers. Trudy ziet die als een soort dynamische website. Door  gebruik te maken van de ‘stories’-functie kan je je bedrijf mooi in het zonnetje zetten. Door de nieuwe filtermogelijkheid bij connecties kan je gericht berichten versturen.

Vijf minuten 
Check elke dag even je Linkedln en besteed vijf minuten aan je account, tipt Trudy. Je hoeft niet in één keer alles te doen, je kan het ook elke dag een beetje beter doen.
In de digitale borrel na afloop van de presentatie beantwoordde Trudy  nog wat individuele vragen en werden ervaringen met Linkedln gedeeld.

 

Wil je het seminar ‘Spring eruit met LinkedIn’ terug zien? (tot13-2-2021)
KLIK HIER

Wil je meer weten over Trudy Pannekeet en haar trainingen?
KLIK HIER

Het schouwspel van de Amerikaanse verkiezingen

‘’Nederlanders weten ondertussen meer over hoe het Amerikaanse kiessysteem in elkaar zit dan hoe het politieke systeem in Nederland werkt.’’ Aldus Diederink Brink. Hij is Amerikadeskundige en heeft veel ervaring in zowel de Nederlandse politiek als de diplomatiek in Washington, Verenigde Staten. Hij analyseert de Amerikaanse politiek al jaren en volgde hierbij de Amerikaanse verkiezingen van 2020 dan ook op nauwe voet. Op donderdagavond 12 november kwam hij ons hier meer over vertellen, en resulteerde in een gezellige en leerzame avond.

Een langgerekte strijd

De avond begint met een korte analyse van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Het duel tussen ex-vicepresident Joe Biden en president Donald Trump heeft de afgelopen weken gezorgd voor veel sensatie. Dit is vooral te danken aan Trump, die met zijn haast kinderlijke woedeaanvallen en twittertirades voor een menig aantal open monden heeft gezorgd. Plaatsvervangende schaamte, verbazing, boosheid en stress: een greep uit de emoties die Trump dagelijks veroorzaakte met zijn uitspraken in de media. Vanwege de Coronacrisis mochten Amerikanen al enkele dagen voor de verkiezingsdag op 3 november stemmen. Miljoenen stembiljetten werden dan ook per post opgestuurd en kwamen pas ná de verkiezingsdag aan. Het resultaat? Een vertraagde verkiezingsuitslag.

Terwijl de stemmen nog geteld werden, kondigde Trump al aan: ‘’It is a rigged election, stop the counting!’’. Volgens hem was er sprake van stembusfraude en moest er zo snel mogelijk gestopt worden met het tellen van de stemmen. Met deze uitspraak plaatste Trump zich recht tegenover de democratie. Toch gingen veel van zijn aanhangers de straten op in een poging een einde te maken aan het tellen van de stemmen en was er veel onrust op straat.

7 november was de verkiezingsuitslag er dan eindelijk: Joe Biden is de nieuwe president van de Verenigde Staten. Volledig in stijl, weigerde Trump zijn nederlaag te accepteren en bleef hardnekkig volhouden dat hij de echte winnaar van de verkiezingen was. Volgens hem heeft hij enkel verloren van Biden omdat er met de stembiljetten gesjoemeld zou zijn. Opnieuw, geen uitspraken die je zou verwachten van een president van een democratisch land. We vragen ons af: hoe kan een president zulke uitspraken maken? En een vraag die daar niet ver vandaan ligt: waarom heeft Trump zoveel aanhangers? Volgens Diederik is Trump juist zo populair geworden vanwege zijn bizarre uitspraken, en worden zijn uitspraken niet altijd serieus genomen door zijn aanhangers.

De tweestrijd tussen de democraten en republikeinen is groot in Amerika, en mensen stemmen al generaties lang op dezelfde partij. Toch heeft Trump dit jaar een aantal republikeinse staten verloren aan Biden. Dit is deels te danken aan de coronacrisis, veel Amerikanen zijn niet tevreden met hoe Trump hierin heeft gehandeld. In oorspronkelijke republikeinse staten als Georgia en Pennsylvania ging de stem dan ook naar de democratische Biden. In de senaat en het Huis van Afgevaardigden ging het echter anders, hier hebben de republikeinen wél de meerderheid. Volgens Diederik komt dit omdat veel republikeinen dachten: ‘’Iedereen is beter dan Trump als president.’’ Hierdoor stemden zij in de presidentiële verkiezingen op Biden, maar in de senaat en Huis van Afgevaardigden op hun republikeinse partij.

Het effect van campagnes

Na de bespreking van de verkiezingsuitslag krijgen we een aantal campagnespotjes te zien. Opvallend is dat in bijna elke campagne het leger wordt gebruikt. Dit is te wijten aan het sterke gevoel van patriottisme dat bestaat in Amerika, zowel onder de democraten als de republikeinen. Amerikanen die gediend hebben in het leger, gevochten onder de vlag des vaderlands, krijgen in Amerika veel respect. Indien mogelijk maken kiesbare afgevaardigden en senatoren dan ook gebruik van hun persoonlijk verleden in militaire dienst.

De campagnes die we te zien krijgen zijn eigenlijk op te splitsen in twee categorieën: ontzettend zoet en geromantiseerd óf een aanval op de andere partij. Een voorbeeld is een campagne die gaat over twee kiesbare mannen voor het Huis van Afgevaardigden. De één wordt neergezet als een held die zijn vaderland heeft gediend door zijn verleden in militaire dienst, en bij de ander worden verhalen naar voren gehaald over toen hij vreemd ging op zijn vrouw en zijn huwelijk kapot maakte. De clip eindigt met de vraag: ‘’Who would you like to lead our country?’’ Een campagne als dit zou in Nederland niet in de smaak vallen, maar in Amerika werkt het goed. Doordat de verdeling tussen de democraten en republikeinen zo sterk aanwezig is in het land, kan een democratische campagne de republikeinen volledig belachelijk maken en vice versa.

Het afgelopen jaar was tumultueus en de Amerikaanse verkiezingen van 2020 leken nog heftiger dan normaal. Meer Amerikanen dan ooit tevoren lieten hun stem horen in de presidentiële verkiezingen. Toch was het tot het einde van de telling onzeker wie de verkiezingen zou winnen: Trump of Biden. Beide partijen hebben veel aanhang en de polarisatie tussen de democraten en republikeinen is bijna schrijnend. Is er een kans op een betere samenwerking in de toekomst? Volgens Diederik kan het, maar moet er nog wel een hoop gebeuren voordat het zover is. Tot die tijd blijft het voor ons Nederlanders een interessant schouwspel om aan te zien.

Wallenbewoners laten zich zien

Afgelopen donderdag 8 oktober vertelden Cor Vos, communicatieadviseur van de gemeente Amsterdam en Lennard Roubos, vrijwilliger en buurtbewoner over het project `We Live Here` na de wandeltocht langs de campagne uitingen op de Wallen. 

We starten de avond met een wandeltocht over de Wallen. De toeschouwers druppelen met mondmasker binnen bij het bezoekercentrum aan de Oudekerksplein. Hier hangen portretten van het project ‘We Live Here’. De plek fungeert als ontmoetingsplek voor buurtbewoners en geïnteresseerden in het project. Met een routekaartje in de hand lopen we afzonderlijk of in kleine plukjes langs alle plekken waar de poster van het project zichtbaar zijn. Daarna verzamelen we in cafe Mata Hari voor extra tekst en uitleg van Cor en Lennard.

De gemeente Amsterdam zag dat de balans tussen wonen en toerisme was doorgeslagen naar het laatste en wilde daar wat aan doen. Naast beter toezicht, extra schoonhouden en dergelijke, moest er ook iets voor toeristen komen. De bedoeling was om bezoekers er meer bewust van te maken dat er in het Wallengebied ook gewoon mensen wonen om rekening mee te houden. Communicatieadviseur en buurtbewoner Cor Vos pakte het onderwerp op en enthousiaste buurtbewoners maakten het tot een succes.

Veel bezoekers beseffen niet dat er mensen wonen, maar de ervaring heeft geleerd dat ze hun gedrag aanpassen als ze hier actief op gewezen worden. Communicatieadviseur en buurtbewoner Cor Vos pakte het op en speelde met wat concepten`. Hoe noem je de bewoners van Wallen eigenlijk. Residents of the red light neighbourhood? Dat zagen de bewoners zelf niet zo zitten. Geen red light promotie meer. Wat zeiden ze zelf dan tegen toeristen. Wel, vertelde een oudere buurtbewoonster, ”ik zeg: I live here!”.  Het moest even indalen bij Cor en zijn collega’s maar al snel zagen ze de kracht van die leus. Zo kan je buurtbewoners met een persoonlijk verhaal voorstellen aan toeristen. Al snel kwam het idee van levensgrote posters met een brede doorsnee van bewoners naar boven en er kwam een inforuimte aan de Lange Niezel beschikbaar in de zomer van 2018. Cor Vos organiseerde meteen een bijeenkomst met bewoners. Na die bijeenkomst liep Cor met een kater door de buurt. Opkomst was nul. Buurtbewoner Edwin kwam hem tegen en zei wat loop jij met je ziel onder je arm?  Cor vertelde over de plannen en Lennard riep direct: “ok, ik doe mee.”. Dat was de start van een zoektocht naar andere bewoners die levensgroot op de foto wilden en naar beschikbare plekken om de posters te plakken.

Al snel waren er zo’n twintig ‘fotomodellen’ gevonden. Geschikte plakplekken kwamen er ook. Het echtpaar dat boven de bank op de Nieuwmarkt woonde regelde zelf met de directeur dat hun poster op het bankgebouw kwam. Een wandeling door de buurt aan de hand van een kaartje van het infocentrum voert ons langs de posters. Van studenten tot gepensioneerden laten ons weten “I Live Here” en  “Enjoy it like you would in your own neighbourhood”.

Gemeente, NV Zeedijk en verschillende woningbouwcoöperaties waren intussen al bij het project betrokken en was het informatiecentrum naar de Oudezijds Voorburgwal verhuisd. Een grotere en meer zichtbare plek. De opgehangen grote foto’s trekken nieuwsgierigen naar binnen. Een enthousiaste groep vrijwilligers bemenst de ruimte en staat de toeristen uit de hele wereld te woord. Met bierviltjes, flyers, advertenties, een website en social media worden de Nederlandse en buitenlandse toeristen gewezen op het project. De overweldigende media belangstelling helpt ook een handje. Binnen en buitenlandse media lopen de deur plat bij het bezoekerscentrum, waaronder een poolse filmploeg, die een mooie video maakte. Zeker nadat de Amsterdamse  Ombudsman in een rapport concludeert dat In de binnenstad de publieke ruimte zo overmatig geëxploiteerd wordt dat de bewoners en liefhebbers van de stad het nakijken hebben. Het project geeft bewoners een gezicht en maakt bezoekers ervan bewust dat er mensen wonen op de Wallen.

 

Buurthuiskamer
Naast de toeristen die kwamen kijken, bleek de plek ook de ‘huiskamer’ van de buurt te worden. Buurtbewoners kwamen langs om een praatje te maken, maar ook om dingen die in de buurt speelden aan te kaarten.  Mensen die al jaren bij elkaar om de hoek woonden, leerden elkaar daar kennen. De buurtborrel, die het project regelmatig organiseerde trok steeds meer bezoekers. Buurtinitiatieven maken gebruik van de ruimte voor bijeenkomsten. Er wordt veel vergaderd door gemeente, politie, bewoners en ondernemers in diverse overleggen. Intussen zit het project op zijn derde adres, Oudekerksplein 30 en is het gekozen tot beste project in publieke communicatie van 2019. De vakjury kende het de Galjaardprijs 2019 toe omdat de inzending op de meest aansprekende en uitnodigende wijze deuren heeft geopend, letterlijk en figuurlijk. Het project heeft zich dus bewezen, maar is tijdelijk gefinancierd. Of er nog plek is op de begroting van volgend jaar is dus afwachten.

Verder lezen

Coronavirushumor vergt ook grondig onderzoek

Humor is een manier om met de huidige coronastress om te gaan en het vele nieuws dat we tot ons krijgen te behappen, maar ook om met elkaar te communiceren. Mark Boukes analyseert samen met hoogleraar sociologie Giselinde Kuipers van de KU Leuven coronahumor van over de hele wereld.
Het kwam in hem op toen het werk stilviel en hij veel coronagrappen voorbij zag komen. Laten we die eens verzamelen, dacht Mark. Een oproep via de universiteit en met twitter bracht een overvloed aan reacties en meer dan tienduizend afbeeldingen. Van over de hele wereld. Dat leidde tot vragen. Wat zijn de verschillen tussen landen en culturen en welke ontwikkelingen zijn er qua aard en vorm? Een onderzoek was geboren.

Verschillen tussen landen

Het aantal coronagrappen dat het internet dagelijks overspoelt, is enorm, maar geeft onderzoekers daarmee ook een kans deze vorm van humor te catalogiseren. Verschillende culturen kunnen verschillende stijlen van humor gebruiken of verschillende sociale figuren in grappen centraal stellen. Crisisomstandigheden zoals de COVID-19-pandemie leggen verschijnselen in de samenleving bloot, die we vaak over het hoofd zien als het leven zijn eigen gangetje gaat. Nu iedereen het over één en hetzelfde onderwerp heeft, wordt ook het gebruik van humor in de dagelijkse communicatie van mensen veel zichtbaarder voor ons beter te onderzoeken, aldus Mark. Onderzoek naar invloed van humor staat in de kinderschoenen. Hijzelf deed onderzoek naar de relatie tussen media, publieke opinie en politiek. Cartoons en satire horen daar ook bij. Deze pandemie geeft de gelegenheid om een internationaal onderzoek te doen. want over de hele wereld reageren mensen er op.

Opvallend is dat illustraties van elkaar worden overgenomen en aangevuld. Dezelfde afbeelding komt je dus vaak tegen.
Ook is in de grappen over corona een bepaalde curve waar te nemen, van licht en grappig naar meer zwartgallig wanneer de situatie ernstiger wordt. Volgens Mark zijn in Nederland de grappen en memes tot nu toe nog redelijk onschuldig van aard en vorm. Grappen gaan bijvoorbeeld over hamsteren, thuiswerken en afstand houden. Dit laat zien hoe humor inspeelt op de realiteit. Meningsbeïnvloeding als middel komt hij weinig tegen. In eerder onderzoek naar het programma Zondag mer Lubach was de conclusie dat dat  satirische programma wek invloed had bijvoorbeeld met het item over handelsverdrag TTIP, waarmee zelfs de politieke agenda van de tweede kamer werd gehaald. Uit een theoretisch model is te halen dat mensen bevattelijk zijn voor humor die in hun eigen straatje past. Als het er te ver buiten valt wordt het niet meer als grappig ervaren, en kan het zelfs averechts werken.

Een portal met memes
Of en in hoeverre Coronahumor een rol speelt in de meningsvorming, ook in andere landen, zal blijken uit het onderzoek dat nu nog in volle gang is. Om de duizenden afbeeldingen te rubriceren maken de onderzoekers gebruik van kunstmatige intelligentie. Programma’s die gelijkvormige beelden herkennen en rangschikken, besparen veel tijd. Toch moet uiteindelijk de menselijke interpretatie er aan te pas komen. Omdat de afbeeldingen uit de hele wereld komen, is contact gelegd met andere onderzoekers in het buitenland. Boukes en Kuipers gaan samen met hun onderzoeken of in verschillende landen verschillende grappen worden gemaakt en hoe die humor zich qua aard en vorm ontwikkelt. De onderzoekers hopen te leren of coronahumor de stemming verlicht, of juist dient als scherpe politieke satire.
Het onderzoek naar humor is nu uitgerold in verschillende talen en vooral in landen waar het coronavirus het hardst om zich heen grijpt. Hiervoor openden de onderzoekers een portal met memes in het Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Estlands, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Vietnamees en nog meer talen worden toegevoegd. Deze wereldwijde pandemie levert dus een wereldwijd onderzoek naar humor op.

Museum Het Schip indrukwekkend gegroeid

In betrekkelijk korte tijd is museum Het Schip uitgegroeid tot een museum met internationale allure. Natuurlijk is de buitengewone architectuur daar de belangrijkste reden voor. Maar de combinatie van een mooie vaste collectie met spraakmakende wisseltentoonstellingen met grootheden uit de internationale architectuur draagt zeker bij aan het succes.

Donderdag 27 augustus bezochten we Museum Het Schip, het eerste fysieke netwerkevent sinds februari. Een aantal jaar geleden zijn wij met ons netwerk ook al op bezoek geweest om met een brainstormbijeenkomst de ambitie van het museum communicatief te verstevigen. Het museum was toen bezig de uitbreiding van een kleine expositieruimte in het postkantoor met een groot schoolgebouw te realiseren. De vraag toen was hoe die ruimte te benutten en het museum een stevige basis te geven. Hoe is het sindsdien gegaan en waar staan ze nu? Alice Roegholt, huidig directeur en betrokken vanaf het eerste uur, heet ons welkom en vertelt.

 

Museumgebouw

“Nadat het postkantoor in 1999 werd gesloten, is hier sinds 2001 Museum Het Schip gevestigd. Bestaand uit het voormalige postkantoor, een museumwoning die een indruk geeft van hoe de arbeiders hier in de jaren 1920 woonden, en een museumruimte met informatie over de geschiedenis van het gebouw en de Amsterdamse School. Sinds juli 2016 is het schoolgebouw in het blok als museumgebouw  toegevoegd”, zegt Alice. Zij vertelt verder dat de uitbreiding met het schoolgebouw het museum de gelegenheid gaf om de Amsterdamse School en architect De Klerk een permanente plek te geven. Ook zag zij meer mogelijkheden en kwam met een plan voor een museum dat ze uiteindelijk ook zelf mede vorm gaf. Met het vrijkomen van het schoolgebouw deed zich weer zo´n kans voor. Een onmogelijke zaak dachten velen. Maar met stug doorgaan werd er geld opgehaald voor de verbouwing. Met wisseltentoonstellingen wil het museum nu de publiciteit halen. De eerste met als onderwerp Gaudi en de Amsterdamse School was meteen een groot succes.  De Catalanen waren in eerste instantie terughoudend om mee te werken. De socialistische achtergrond van de Amsterdamse School afgezet  tegenover de rijkeluis architectuur van Gaudi, zagen ze niet zo zitten. Maar wat bleek? Gaudi heeft fabriekshallen met een hele arbeiderswijk erbij ontworpen, ook voor de Gaudikenners een ontdekking. De Catalaanse leider Carles Puigdemont, die uitgeweken was naar Brussel, kwam de expositie bekijken en was lovend.

Eigen inkomsten

“Dat genereerde mooie publiciteit, vertelt Alice. Broodnodig ook want het museum krijgt weinig subsidie en zorgt voor 75% voor eigen inkomsten. Er is weinig geld beschikbaar voor publiciteit.   Opleidingen uit Zuid-Korea, Engeland en natuurlijk ons eigen land, weten de weg naar Het Schip te vinden en 30% van de bezoekers komt uit het buitenland. De Amsterdamse school is wereldberoemd maar veel Nederlanders en ook Amsterdammers weten niets van de parels van bouwkunde in de hoofdstad. Educatie en samenwerking met scholen is dan ook een pijler in de museumstrategie. Corona gooide ook hier roet in het tentoonstellingsmenu.”

Nu is het weer voorzichtig opstarten en scholen, organisaties en individuele bezoekers weer naar binnen zien te lokken. De tentoonstelling  “Bruno Taut: De fantasie voorbij” draagt daar zeker aan bij.  In de inspirerende tentoonstelling met een uitgebreid themaprogramma maakt de bezoeker kennis met de wondere, kleurrijke wereld van de creatieve en invloedrijke architect, stedenbouwkundige en totaalkunstenaar. In Nederland kennen we Bruno Taut (1880-1938) misschien nog wel het beste van de kleurrijke Regenboogbuurt in Almere, een hommage aan de grote Duitse architect en stedenbouwkundige die aan het begin van de twintigste eeuw verantwoordelijk was voor soortgelijke baanbrekende, bontgekleurde arbeiders- en stadswijken, zoals het beroemde Gartenstadt Falkenberg in Berlijn en Das Bunte Magdeburg. Naast aandacht voor de architectuur is er ook aandacht voor de fraai vormgegeven gebruiksvoorwerpen die Taut ontwierp. De bewondering van Taut voor de Nederlandse aanpak, de Amsterdamse School en De Klerk wordt natuurlijk niet vergeten. Het moge duidelijk zijn:  Museum Het Schip heeft zijn plaats binnen de museumwereld weten te veroveren! Na de rondleiding door Alice zelf verzorgt, namen we de gelegenheid te baat om op gepaste wijze in levende lijve bij te praten!