terugblik

1 post

Bezoek aan de Noord/Zuidlijn

De communicatieopgave waar zij enkele jaren geleden voor stonden was in hun woorden: Van pispaal naar vertrouwen & van vertrouwen naar trots…!

Dat is goed gelukt! Het vertrouwen is grotendeels hersteld tussen bewoners en project. Via diverse communicatiekanalen is er sprake van eerlijke persoonlijke communicatie en dialoog. Het project heeft ‘gezicht ‘ gekregen via allerhande middelen die contact bevorderen en trots op dit staaltje van techniek.

Check bijvoorbeeld de facebookpagina https://www.facebook.com/noordzuidlijn020/ of de website waarop de collega’s van het project hun opgedane kennis en ervaringen openbaar delen over de communicatie http://www.noordzuidlijnkennis.net/category/communicatie/

In Grand Café Restaurant 1e klas hebben wij de avond sfeervol met een borrel afgesloten.

De belangstelling voor deze workshop was overweldigend, we hopen dat de vele introducees binnenkort lid worden van onze vereniging! Je kunt 1x gratis mee met een Welcomlid. De volgende keer vragen we de introducees om lid te worden.

foto’s Monique Kooijmans