Bestuur

3 posts

Veranderen is goed

Vanaf vandaag ben ik geen Welcom bestuurslid meer. Zes jaar heb ik in het bestuur gezeten waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Gisteren heb ik de voorzittershamer over gedragen aan Theo Dohle. Tijd om eens terug te kijken en ik zie dat er in zes jaar veel veranderd is.

Van VSA naar Welcom
Welcom is op 31 maart 1966 opgericht als Voorlichtingssociëteit Amsterdam, VSA. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2011 lanceerden we als bestuur in theater De LaMar onze nieuwe naam: Welcom. Die naam is meer van deze tijd en past beter bij waar we als vereniging voor staan. Daar hoorde ook een nieuw logo bij, een nieuwe website en nieuwe kernwaarden. Dat DNA van Welcom heeft de afgelopen jaren vorm gekregen. We zijn open en nieuwsgierig en hebben passie voor het vak. We komen bij elkaar om kennis te delen en ons persoonlijk te ontwikkelen. En dat voor alle communicatieprofessionals die wonen en/of werken in de metropool Amsterdam.

Van Momo naar Hotel Arena
Een jaar of zeven geleden is de Amsterdamse communicatieborrel in het leven geroepen. Een maandelijkse borrel, georganiseerd door toen nog VSA met als doel: ledenwerving. De eerste jaren is de borrel gehouden in Momo (Parkhotel, vlak bij het Vondelpark). Een place-to-be voor velen. Er waren veel BN’ers te spotten maar we merkten dat niet iedereen zich hier thuis voelde. Nadat we onze kernwaarden geherformuleerd hadden vonden we het ook niet meer zo bij Welcom passen. Via een tour langs divers andere leuke locaties kwamen we terecht in een nieuwe bar DVARS aan de Reguliersdrwasstraat. Helemaal nieuw en het leek een betere meer passender plek te zijn. Toch hoorden we ook hierover dat niet iedereen het er prettig vond. Door een brand, waarbij DVARS flinke schade opliep en dicht ging, hebben we snel een andere plek voor de borrel moeten vinden. Dat werd het café van Hotel Arena. Dat is een uitstekende plek gebleken. De sfeer is er goed en de borrels worden goed bezocht. Regelmatig komen er ook studenten die kennis komen maken met Welcom.

Van oud naar jong
Vernieuwing, verjonging. Hoe krijg je dat voor elkaar, hoe kom je in contact met jongeren en hoe bind je die aan Welcom? Die zoektocht heeft ons de Welcom Academy gebracht: een plek waar studenten en starters in gesprek kunnen met communicatieprofessionals om na te denken over hoe je komt waar je wilt zijn. Om dit verder vorm te geven is nu ook een net afgestudeerd communicatietalent toegetreden tot het bestuur om de portefeuille Jongeren verder vorm te geven.

Van commissies naar thema’s
Een van de meest ingrijpende wijzigingen van de afgelopen tijd is die van commissiedenken naar themadenken. Onze droom was dat zich rond een bepaald thema een aantal specialisten zouden verzamelen die over dit onderwerp activiteiten organiseert en informatie verzamelt en publiceert. Dat is een moeizaam proces dat nu met de nieuwe website hopelijk meer vorm krijgt. We maken immers met elkaar de vereniging en kennisdelen willen we allemaal. Via de website kan dat nu al dus maak er gebruik van!

Van kijk ons nou naar no-nonsens
Welcom Amsterdam is de afgelopen jaren getransformeerd naar een no-nonsens vereniging. Iedereen kan zich er thuis voelen. We praten met passie over het vak en over de veranderingen in de maatschappij. We bespreken hoe we als communicatieprofessionals aan kunnen blijven sluiten bij wat de omgeving, het bedrijfsleven van ons verwacht. We staan met beide benen op de grond. Dat is Welcom, zo zijn we. Ik ben er trots op dat ik van deze club lid ben.

Theo, Rutger, Michiel, Renata en Gigi, ik wens jullie heel veel plezier en succes in het besturen van Welcom!

Bestuurskandidaten stellen zich voor

We stelden hen de volgende drie vragen:

1 .Wat is volgens jou de meerwaarde van Welcom?
2. Hoe draagt de portefeuille Jongeren of Activiteiten bij aan de kernwaarden van Welcom
3. Als ik bestuurslid word is het eerste dat ik doe…

 

Renata Straal: kandidaat voor de portefeuille Activiteiten

Welcom is een toonaangevende communicatievereniging dat al bijna 50 jaar over en vanuit de Metropoolregio Amsterdam communiceert.  Ik vind het dan ook een voorrecht om mij als Welcom bestuurslid intensief in te zetten voor de portefeuille ‘Activiteiten’.

Wat mij als lid van Welcom bindt is het met elkaar kennis delen, vanuit persoonlijke ontwikkeling, met passie en nieuwsgierigheid. Communicatie brengt mensen bij elkaar en is onmisbaar voor wederzijds begrip en beweging. Welcom is een gezonde vereniging met een sterke identiteit, een sterk vak in een herkenbare positie. Deze waarden dragen er volgens mij mede toe bij, dat Welcom volgend jaar haar 50-jarig jubileum viert. Een prachtige mijlpaal om bij stil te staan, maar ook om bij vooruit te kijken.

Als ik bestuurslid word is het eerste dat ik doe…
Met respect voor alles wat er al is bereikt zie ik de vereniging graag nog meer groeien. Bijvoorbeeld in het aantal leden maar ook in maatwerk, toegevoegde waarde en inspirerende activiteiten. Zo is bijvoorbeeld de Welcom Academy een mooi voorbeeld om young professionals aan je te binden. Ik zie daarnaast ook meer kansen op het gebied van social media. Dat Welcom als gezaghebbende communicatieplatform een voorbeeldrol kan vervullen in het benutten van web, social en nieuwe media (blogs, tweets, filmpjes enz). Maar ook differentiatie in het aanbod kan meerwaarde bieden. Denk bijvoorbeeld aan sessies met creatieve geesten en ‘dwarse denkers’. Een podium voor debat, met prikkelende mensen van binnen en van buiten. Een soort Welcom Innovation Lab. Laten we, waar nodig, met elkaar bouwen, vernieuwen en verbinden voor een sterke en zelfbewuste beroepsgroep in een eigentijds communicatieplatform, Welcom.

Gigi Levens: kandidaat voor de portefeuille Jongeren

Welcom kan een meerwaarde hebben voor zowel communicatie professionals die het vak al uitvoeren, afgestudeerden die aan het begin van hun carrière staan en studenten die het vak nog bestuderen. Voor uitvoerenden van het vak moet de meerwaarde liggen dat Welcom ze up to date houdt met de nieuwste ontwikkelingen binnen de communicatie, waardoor ze persoonlijk als vakspecialist kunnen groeien. Voor pas afgestudeerden kan Welcom deuren openen en het bieden van een netwerk waarop een beroep gedaan kan worden. En voor studenten kan Welcom een glimp van communicatie in de praktijk bieden, omdat de studie vooralsnog gefocust is op de theorie.

Een van de kernwaarden is persoonlijke ontwikkeling. Dit is relevant voor alle leden, ongeacht leeftijd en levensfase. Door jongeren meer te betrekken bij de vereniging draag je bij aan de persoonlijke ontwikkeling van alle leden en van jezelf. De jongeren kunnen een beeld krijgen van hoe communicatie in de praktijk uitgevoerd wordt. Hierdoor kunnen ze een beter beeld vormen over communicatie en beter peilen welke rol ze binnen de communicatie willen vervullen. Verder kunnen jongeren ook een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de “oudere” 😉 leden. Vanuit hun theoretische achtergrond, vaak up to date met de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken, en handigheid met nieuwe communicatiemiddelen (zoals social media), kunnen zij inzichten geven die een goed hulpmiddel kunnen zijn in de praktijk.

Als ik bestuurslid word is het eerste dat ik doe…
Jongeren actiever betrekken bij de vereniging dat zij ook zelf actief worden binnen de vereniging. Hoe precies, dat hou ik nog even geheim.

Jenny Le Large: kandidaat voor de portefeuilles Activiteiten en Jongeren

De portefeuilles jongeren en activiteiten van de vereniging Welcom liggen in elkaars verlengde. Jongeren verbinden aan de communicatiepraktijk en -professionaliteit. Alles volgens de doelstellingen van Welcom: namelijk contacten leggen en het verbinden van (jong) professionals met kennisontwikkeling.

Als ik bestuurslid word is het eerste dat ik doe…
Als bestuurslid wil ik mijn expertise op gebied van TalentCoach-trajecten en de kennis over het communicatiedomein omzetten in concrete TalentCoach-trajecten voor communicatiestarters in samenwerking met de communicatie-senioren in de regio Amsterdam.

Wie neemt de voorzittershamer over?

Na zes jaar Welcom bestuur stop ik ermee. Tijdens de ALV op 19 februari leg ik mijn functie van bestuurslid en voorzitter van Welcom neer. Ik heb dan drie termijnen van twee jaar deel uit gemaakt van het bestuur. Eerst twee termijnen bestuurslid activiteiten en een derde termijn als voorzitter. Het was een eer om te mogen doen, maar zes jaar is genoeg. Tijdens de ALV stel ik een wijziging in het huishoudelijk reglement voor om bestuursleden niet meer dan drie termijnen van twee jaar achter elkaar zitting te laten hebben in het bestuur. Dat houdt de dynamiek er in.

Kandidaat voorzitter: Theo Dohle
Na mijn oproep in december heeft Theo Dohle zich beschikbaar gesteld om de voorzittershamer over te nemen. Theo motiveert zijn kandidaatstelling als volgt: de afgelopen jaren heb ik op veel plekken het communicatievak beoefend: bij een academisch ziekenhuis, twee gemeenten (Groningen en Den Haag), bij een communicatiebureau in Amsterdam met aansluitend een concultancybedrijf uit Rotterdam en alweer sinds ruim 10 jaar met De Wijde Blik dat ik 11 jaar geleden oprichtte en waar ik samen met twee partners leiding aan geef. Welcom is voor mij een inspirerende plek: communicatiemensen worden vooral slimmer door elkaar te helpen, daar sluit het kennisdelen uit de Welcom-ambities mooi op aan. En daarnaast draag ik graag een steentje bij om samen met de andere bestuursleden Welcom minimaal stabiel te houden, maar liever natuurlijk nog te laten groeien in de komende jaren. In leden, in (netwerk)bijeenkomsten en natuurlijk aan belang in de Amsterdamse regio als het om de communicatie gaat. Ik voel me vereerd dat het huidige bestuur me voordraagt. Als de leden instemmen met mijn benoeming, dan pak ik deze uitdaging met veel plezier op! Theo Dohle.  http://www.dewijdeblik.com/medewerkers/item/theo

Uitbreiding bestuur
Het bestuur wordt uitgebreid met 2 nieuwe portefeuilles. We groeien daarmee naar 5 bestuursleden, wat ons inziens de belasting enerzijds en de inbedding binnen vereniging anderzijds verbetert. Er zijn drie kandidaten voor twee portefeuilles. Je leest meer over hun kandidatuur in deze blog. Heb je ook belangstelling voor een bestuursfunctie, meld dat via het secretariaat. Je kunt hen mailen op secretariaat@welcomamsterdam.nl

Arda Gillissen